Najlepše hiše

Zvočna izolacija v lahkih stenah

Vse višje cene za izgradnjo ali nakup stanovanjske hiše, prisilijo ljudi k odločitvi, da za bivanje usposobijo tudi neuporabljena, oziroma zapuščena, podstrešja. Le teh je največ v starih mestnih jedrih.


Pred pričetkom del v podstrešju, je dobro, da se že predhodno pozanimamo o najpogostejših napakah, ki jih ugotovimo šele takrat, ko se v stanovanje že vselimo. Graditelji se najpogosteje odločajo za izdelavo prostorov, v podstrešju, iz lahkih sten, kar je tudi najbolj primeren in cenen način. Ker v podstrešnih stanovanjih zvočna izolacija med posameznimi prostori ni predpisana, jo proizvajalci lahkih sten ne upoštevajo.

Lahke stene imajo najpogosteje leseno ali kovinsko nosilno ogrodje, z obojestransko oblogo, iz mavčnih kartonskih plošč. Za oblogo le redkokdaj uporabljajo močnejše plošče, oziroma upoštevajo tudi zvočno izolacijo, kar kasneje povzroči veliko nejevolje, številnih lastnikov podstrešnih stanovanj.

Zaradi manjkajoče zvočne izolacije je lahka stena z obojestransko oblogo resonančna ploskev, podobna napeti koži na bobnu. Stena je lahka in elastična, zato jo valujoči zrak zaniha in  se pri prehodu v drug prostor , le malenkostno zmanjša. Če pa po steni udarjamo, se zvok v sosednjem prostoru še poveča. To pa za stanovalce ni najbolj prijetno. Na sliki št. 1 je prikazana izvedba enojne lahke stene.

Slika 1 - Enojna lahka stena
Slika 1 - Enojna lahka stena

Zadovoljivo zvočno izolacijo, pri lahkih stenah, dosežemo z dovolj težkimi izolacijskimi plastmi. Za enojno predelno steno je primerna na primer naslednja izvedba:

  • Minimalna debelina mavčne kartonske plošče za eno stran 12 mm
  • Minimalna debelina mavčne kartonske plošče za drugo stran 24 mm
  • Minimalno debel izolacijski sloj mineralne volne ali drugega izolacijskega material od 60 mm naprej

Zelo dobro zvočno izolacijo dobimo z dvojno steno. Med dve samonosilni konstrukciji vložimo mineralno volno. Eno stran obložimo z 12 mm debelo mavčno kartonsko ploščo, drugo pa z dvema takšnima ploščama, torej 2 x 12 mm. Pri taki steni zrak prehaja skozi več materialov in zvočna izolacija je veliko boljša. Na sliki št. 2 je prikazana izvedba dvojne lahke stene.

Slika 2 - Dvojna lahka stena
Slika 2 - Dvojna lahka stena

V kolikor, v že zgrajeno steno,  med nosilno ogrodje ne moremo  vložiti izolirnega materiala za zvočno izolacijo, steno z njim obložimo. Tudi »sendviči« iz mavčnih kartonskih plošč in mineralne volne, ki jih prilepimo na lahko predelno steno, dajejo dobro zvočno, kot tudi toplotno izolacijo. S tem se zmanjša jakost zvoka za okrog 50 dB, kar pa ni zanemarljivo.



Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje