Gradnja

Zgodovina toplotno izolacijskih sistemov


Že več kot 50 let so toplotno izolacijske plošče pritrjene na zunanjih stenah. V tem času, se poškodbe razlikujejo od škode pri "normalnih" ometanih fasadah. Izolacija pod plastjo ometa povečuje ranljivost vremenskim vplivom, kot posledica gradnje fizikalne in mehanske obremenitve. Poleg tega je na začetku bila kakovost načrtovanja in obdelave teh povečanj zahtev nepravilna. Izkušnje s poškodbami po toplotno izolacijskih sistemih so pomagale raziskavam za izboljšanje in povečanje odpornosti z nadaljnjim prilagajanjem izvedbe malt za omete na posameznih področjih, posebnih gradbeno pozidani elementi po prilagojeni meri, da bi izboljšali življenjske pogoje in s tem trajnost objekta. Kljub skoraj neobvladljivi ponudbi sistemsko maksimalnih količin gradbenih komponent in izkušenj v obdelavi pri toplotno izolacijskih sistemih so načrtovani in obdelani ter v uporabi še danes.

Slika-578-1
Slika-578-1

  Sprva omejena prenova po toplotno izolacijskih sistemih se je izvajala samo na eni barvi brez večjih posegov v sistem. Razne poškodbe popravila in tehnične izboljšave v sistemih so danes že vse bolj znane in življenjska doba objektov se vse bolj podaljšuje. Šele od postopnega zaostrovanja EnEV odloka o energiji in izvajanja odloka o toplotni zaščiti v letu 1995, se v vse večji meri zahtevajo tanjše plasti toplotne izolacije zaradi podvajanj. Za vzdrževanje, obnovo in zaradi omenjenih debelejših dvojnih plasti toplotne izolacije pri toplotno izolacijskih sistemih se neizogibno pojavijo zahteve za pretvorbo obstoječega sistema kot tehnično celotnega, ki se zdaj izvaja na splošno priznanih tehnoloških pravilih.

  Gradnja na izkušnjah petih desetletij, z izboljšanjem obstoječih sistemov, poleg podaljšanja življenjske dobe zajema naslednje vidike:

  • Preprečevanje konvekcije in zračenje z zadnje strani
  • Optimalna difuzija vodne pare
  • Povečana tesnost pred vodo v deževnih nalivih, vključno z upoštevanjem tlaka vetra in vetrnega odsesavanja
  • preprečevanje shranjevanja vlage zaradi utekočinjanja
  • preprečevanje kapilarne vlage
  • Ohranjanje in povečanje stabilnosti objekta
  • zmanjšano onesnaževanje in naklonjeni rasti mikrobov na površinah
  • Zmanjšanje občutljivosti za razpoka na fasadi
  • Povečana toplotna izolacija

  Danes so predpisi za toplotne izolacije veliko bolje urejeni in materialna tehnologija v veliki meri bolj izpopolnjena. Kakovost je še vedno odvisna od obdelave. Prej je bilo na voljo več dela in vgrajenega manj materiala. Danes se mora na eni strani zaradi prihranka časa in stroškov dosegati krajši čas obdelave in po drugi strani, so izpolnjene zahteve za višjo kakovost izvedbe.

Obveznosti pri vzdrževanju

Vzdrževanje po toplotno izolacijskih sistemih ni prostovoljna stvar. Gradbeni modeli so predpisani po zahtevah (MBO), piše v § 3, poglavje 1, kot splošna zahteva, da se naprave zgradijo tako, da jih je kasneje mogoče tudi spreminjati in vzdrževati na tak način, da zaradi javne varnosti in reda, še zlasti življenja ljudi, njihovega zdravja in naravnih temeljev življenja, niso ogrožena. Poleg tega je treba, kot je podrobneje v § 13 opisano, morajo gradbene strukture biti kakovostne in izdelane iz takšnih materialov, ki je primeren za uporabo in ne povzroča nevarnost ali nepotrebno nadlegovanje z vodo, vlago, rastlinskih in živalskih škodljivcev in z drugimi kemičnimi, fizikalnimi in biološkimi vplivi.

Slika-578-2
Slika-578-2

Pri vzdrževanju morajo biti natančno izpolnjene nadaljnje zahteve:

Toplotna zaščita

Trajno zagotovljeno delovanje toplotne izolacije in pripadajoče varčevanje z energijo, varnost, povečano udobje življenja in preprečevanje škode na stavbi. Objekt je treba zaščititi pred prodorom povečane vsebnosti vlage skozi izolacijski material in s tem prehod toplote skozi toplotno izolacijo. Toplotno izolacijo je treba zaščititi pred vlago, tako da ostane suha in s tem ohranja ravnotežje vsebnosti vlage.

Zaščita pred vlago

V bistvu, vnosu vlage v kakršni koli obliki, se je treba izogibati po podanih in predpisanih smernicah o toplotno izolacijski zaščiti. Zavarovanje pred to lastnostjo je najpomembnejše od vseh zahtev že zaradi dejstva, da obstaja več načinov za to. Najprej velja omeniti vnos vode pri padavinah in dvigu vlage navzgor. Nadzorovano odvajanje padavinske vode mora biti trajno zagotovljeno s pravilno predpisano zaščito pred deževnimi vplivi in načrtovano drenažo. Pri čemer vedno obstaja domneva, da bo vdor deževnice zaradi vetrnega tlaka še dodatno vse poslabšal. Zato je treba upoštevati tudi razlike v izpostavljenosti in lokacijo. Za nadzorovani odvod vode je treba zagotoviti ustrezno veliki nadstrešek, previs iz pločevine, začetni in zaključni del, odtočni žleb za odvod vode, stenske obrobe in ne nazadnje za odvod vode tesne spoje, še posebej nad okensko polico. Povezave morajo biti stalno zaprte in tesne (mehansko zavarovane) ali trajno vzdrževane, da so vedno na voljo. Kapilarno vpojne komponente, ki so predpisane po smernicah o toplotno izolacijski zaščiti, kot so ometi, nekateri izolacijski materiali in tudi zaščitna mrežica, ki so aktivni, kot sveče s kapilarnim odvajanjem morajo biti trajno zapečateni in prevlečeni ter vključeni v redno vzdrževanje nad zemljo, jih ni mogoče predpostavljati. Z dosledno izvedeno prevleko se stik vlage na tleh prepreči, pri čemer je zatesnitev samo mehansko zaščitena z zaščitnimi plastmi.

Slika-578-4
Slika-578-4

  Vstop vlage zaradi utekočinjanja vode zaradi rosenja je treba preprečiti, če je mogoče, ali pa je treba zagotoviti njihovo potrebno izhlapevanje. Brez izjeme je treba vse ukrepe za vzdrževanje in zaradi konstrukcijske varnosti dokazati, saj je prisoten tudi premazi s paro tesnim silikatom, ki lahko vsebujejo visoko vrednost sd.

Zvočna izolacija

Zvočne izolacijske lastnosti po smernicah o toplotno izolacijski zaščiti se običajno ne gradijo kot pravilo. Zato se zvočna izolacija pri vzdrževanju šteje samo v obsegu, če so v primeru obnove ali posodobitve objekta nastale spremembe mer.

Protipožarna zaščita

Tudi tukaj enako kot pri zvočni izolaciji ne sme biti prisotno nobeno poslabšanje lastnosti objekta, če ni poseg v sistem in drugih vrst gradbenih materialov, ki jih je treba namestiti.

Slika-578-5
Slika-578-5

Kakovost in uporabnost

Poleg omenjenih fizikalnih lastnosti, kot so estetske zahteve na fasadi, so lahko povezan tudi s pogoji. To velja zlasti za onesnaževanje fasade zaradi umazanije in prahu, kakor tudi za sestavo mikroorganizmov na površini. To načeloma ni napaka, če to ne vpliva na videz ali na spremembo v kakovosti in uporabnosti. Zaradi tega morajo biti te lastnosti, zavarovane pri vzdrževanju ali izboljšanju stanja, četudi ne obstaja nobena škoda ali ranljivosti. To se ne izvede le na podlagi omenjenih ukrepov za ohranjanje zaščite pred vlago, temveč tudi z zagotavljanjem sistemskih lastnosti z razmerjem vlage v gospodinjstvu in na površini.

Slika-578-0
Slika-578-0

 I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje