Gradnja

Zvočna zaščita


Zunanje stene so nehomogene strukture z različnimi površinskimi deli oken in rolet. Njihov zvok je

pomembno vplival na nastalo skupno zvočno izolacijo fasade (DIN 4109 - 1 »Zvočna izolacija stavb« [2006]).

Posodobitev fasade z zgolj energetskih ciljev je vključevala veliko tveganje in napake glede akustičnega področja, zlasti je to vidno pri visokih zunanjih obremenitvah s hrupom. V evropskih deželah je bilo narejenih več študij o virih hrupa, ki najbolj motijo prebivalce v urbanem okolju. Iz rezultatov študij je razvidno, da približno 70 % hrupa povzroča cestni promet, industrija, obrt, letalski promet in železniški promet so udeleženi skupno s 30 %. Iz tega razloga bo v sestavku tekla beseda o zaščiti pred hrupom cestnega prometa. V stanovanjskih stavbah, ki ležijo ob prometnih cestah, saj se je hrupu cestnega prometa težko izogniti. Med tistimi, ki živijo v takšnih stavbah, verjetno ni nikogar, ki ga ne bi motil hrup cestnega prometa.

 

Vplivni dejavniki na odločitve pri  ukrepih proti zvočni zaščiti

Za zračno zvočno zaščito proti zunanjem hrupu, igra konstrukcija zunanjega zidu pomembno vlogo. Toplotni zaščitni ukrepi za vgradnjo oblog v strukturo so dvodelne stene vključno z nosilno steno. Nosilna dvoslojna masivna stena z vmesno izolacijsko plastjo in zaščito na primer s prevleko kot druga, vendar razmeroma lahka upogibna lupina tvori močan vzmetni sistem, ki kvarijo zvočno izolacijo obstoječe strukture, zaradi resonanc z zunanjim hrupom. Pri tem je treba upoštevati naslednje dejavnike, ki vplivajo na zvočno izolacijo pred zunanjim hrupom:

 • lokacija z resonančno frekvenco: v ne frekvenčnem območju od zunanjega hrupa, označena kot tveganje za poslabšanje izolacije in frekvenčnega položaja; frekvenčnega položaja glede na osnovi teže notranje in zunanje stene, dinamično tog in odporen proti zračnemu toku glede na enoto dolžine izolacijske plasti (glej sliko 27)
 • Vir zunanjega hrupa - način, stopnja in frekvenčno območje

Glede na nizko frekvenco cestnega prometa uporabimo izolacijski material z višjo dinamično togostjo, trdo peno, mineralno volno [MW] ali lamelne plošče).

Za srednje ali visoko frekvenco železniškega ali cestnega prevoza, uporabimo izolacijski material z nizko dinamično togostjo (MW plošče)

slika 24
slika 24

Slika 27 – Obvladovanje hrupa, z upogibnimi pred stenskimi oblogami

 • Uporaba zvočne zaščite v prostoru: za pisarne je odvisno od ravni hrupa, v skladu z DIN 4109 - 1, razmeroma majhna zvočna izolacija, za dnevne sobe znaša omejitev 5 dB (decibelov), za spalne sobe prav tako 5 dB, na primer v bolnišnicah je celo višja od 5 dB, za prezračevalne naprave so zahteve še višje (glej preglednico 23)
Dušilec zvoka_1
Dušilec zvoka_1

Načini zaščite pred zunanjim hrupom so:

·          stavba mora biti načrtovana tako, da so bivalni prostori, obrnjeni stran od zunanjih virov hrupa,

·          zunanje stene, predvsem okna in zunanja vrata morajo biti izdelane s primerno zvočno izolacijo,

·          na fasadno steno vgradimo pregrade, ki ščitijo pred hrupom,

·          zemljišča v okolici stavbe morajo biti primerno oblikovana z brežinami, zidovi in ustrezno nasaditvijo.

 

 • prostorska geometrija: večje, kot je razmerje med zunanjo površino, toliko večji je potrebni indeks dušenje zvoka, to velja za stanovanja z višino stropa približno 2,5 m
 • in globina prostora ≥ 4,5 m znižuje zahtevano raven za zmanjševanja hrupa za 2 dB
 • stenske odprtine (okna, omarice za rolete, odprtine za zračnike): slabšajo njihovo zvočno maso in s tem povečajo površino fasade. Nastale manjše zračne odprtine zmanjšajo hrup izolacije na celotni fasadi; nepredušno zatesnjeni robovi in spoji pa onemogočajo nastanek zvočnih mostov
 • pritrditev ali sidranje obloge ali plasti izolacije: zvočne mostove med ovojem in zidom, poslabšajo zvočno izolacijo

  Vplivni dejavniki, ki vplivajo na zračno in zvočno zaščito med notranjimi prostori zaradi vzdolžne linije preko zunanjih sten, so:

 • povezane površine na nosilnih zunanjih stenah: koliko je višja, toliko je manjša pot za prenos zvoka na ločene notranje gradbene dele skozi spremljajoči prenos zvoka na pregradne stene in stropov,
 • notranje obloge: zaradi togosti izolacije se poslabša zračno zvočna izolacija pred zunanjim hrupom kot tudi zračno zvočna izolacija predelnih sten in stropov zaradi znatno povečane poti prenosa zvoka.

Cilji in zahteve za ukrepe pri nadzoru hrupa

 • Zagotovitev, da je zračno zvočna izolacija pred zunanjim zvokom z zvočno tehničnega vidika optimizirana fasadna konstrukcija izdelana po DIN 4109, dodatek 1 in 2 in po DIN EN 12354 - 1 »Gradbena akustika - izračunana ocena akustične učinkovitosti stavb od sestavnih lastnosti« (2000) (glej preglednico 23)
 • Pri izbiri fasadne konstrukcije in materialov za ukrepe pred zunanjim hrupom moramo upoštevati področje hrupa, lokacijo in frekvenčni razpon od virov hrupa zaradi resonančne frekvence
 • Zagotovitev, da je zračno zvočna izolacija pred zunanjim zvokom z zvočno tehničnega vidika optimizirana fasadna konstrukcija, izdelana po DIN 4109, dodatek 1 in 2 in po DIN EN 12354 - 1 »Gradbena akustika - izračunana ocena akustične učinkovitosti stavb od sestavnih lastnosti« (2000), glej preglednico 23

Številni pravilniki omogočajo uporabo alternativnih metod izračunavanja gradbene akustike, za to je realno malo potrebe.

Zaupanje v podatke: literatura, podatki proizvajalcev (ne prospekti, ampak laboratorijska poročila).

Zavedati se je treba natančnosti izračuna in napake pri vgradnji ter upoštevati zdravo mero varnostnega pribitka (ne manj kot 2 dB, v nekaterih primerih tudi 5 dB).

Ustrezno zvočno zaščito na prostem dosežemo z ustreznimi ovirami pri različnih valovnih dolžinah zvoka. Valovno dolžino zvoka izračunamo po enačbi:

l = c/n (m)

V enačbi pomeni:

c - hitrost širjenja zvoka v zraku (340 m/s)

n - frekvenca (s -1)

Dušenje zvoka na ceveh_1
Dušenje zvoka na ceveh_1
 • Pri izbiri fasadne konstrukcije in materialov za ukrepe pred zunanjim hrupom moramo upoštevati področje hrupa, lokacijo in frekvenčni razpon od virov hrupa zaradi resonančne frekvence
 • za povečanje ukrepov na osnovi zaščite pred zunanjim hrupom se ločeno med naročnikom in izvajalcem zahteva potreben dogovor s pogodbo
 • zadostna zvočna izolacija med notranjimi prostori:

pomembno zvočno ločevanje gradbenih komponent (na primer delilne stene), kot tudi poti prenosa zvoka skozi zunanjo steno, za zmanjšanje zvoka skozi zunanjo steno ali votlih sten, je treba izolacijo izvesti z izolacijskimi materiali z visoko površinsko gostoto (> 300 kg/m2); nosilne stene je treba, pri notranji izvedbi zvočne izolacije zunanje stene, ki so izdelane s pred stenskim ovojem obložiti z izolacijskimi ploščami, mehko prožne izvedbe z utori za prekrivanje, da se zmanjša propustnost zvočne zaščite na minimalno raven. Neprijetne vibracije, ki se širijo po celotni površini, je treba točko za točko vse plošče, ki so pritrjene in izdelane iz trde pene ali iz lesne volne, obdelati z ometom za poslabšanja zračno zvočne prehodnosti

 • Študija za celovit pogled fasadne celostne nadgradnje na videz nasprotujočih zahtev toplotne in zvočne izolacije z ukrepi zahteva takšno izvedbo, kot je zapisano v poglavju 2.2

Preglednica št. 23: Potrebno zmanjšanje hrupa, ki izhaja iz zunanjih komponent v skladu z DIN 4109 - 1

Območje

hrupa

pomembno območje zunanjega hrupa  

                                 Vrsta prostora

  Spalni prostori

  v bolnišnici

Skupni prostori v stanovanjih,

spalni prostori, prenočišča,

učilnice, itn.

Pisarne in podobno

 

V dB (A)               

Potrebni R’w,res. zunanji gradbeni deli v dB(A)

 

I

35

30

-

II

50-60

35

30

30

III

61-65

40

35

30

IV

66-70

45

40

35

V

71-75

50

45

40

VI

76-80

1)

50

45

VII

>80

1)

1)

50

1)     Tukaj se zahteve določijo zaradi lokalnih razmer.

I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje