Gradnja

Skladnost minimalne toplotne zaščite pri toplotnih mostovih


Upoštevani morajo biti tudi minimalni toplotni upori po DIN 4108 - 2 R sestavnih gradbenih delov (glej tabelo 3.5). Lažje zunanje gradbene komponente (zunanje stene, stropi izpod neobdelanega podstrešja, strehe) z osnovno težo < 100 kg/m2, zahteve po DIN 4108 - 2 z minimalnimi toplotnimi upori R > 1,75 m2 • K/W, kar je opaziti na vsakem mestu gradbene komponente v okviru skeletne strukture stavbe le v območju votlin. Poleg tega mora biti označena R - vrednost kot tudi omarica za rolo v povprečju minimalne povprečne vrednosti R ≥ 1,00 m2 • K/W.

Rekonstrukcija obveznosti in sistemske zahteve za tehnične naprave 

Lastniki hiš, ki ogrevajo ogrevalne kotle (z vgradnim datumom 1. oktober 1978) s plinom ali tekočim gorivom, morajo obratujoče ogrevalne naprave vzeti iz pogona, če imajo ogrevalno napravo z zmogljivostjo med 4 in 400 kW. Izjeme so narejeni ogrevalni kotli za posebna goriva, grelnike za pripravo tople vode ali ogrevanje posameznih prostorov in s pripravo sanitarne tople vode. V neogrevanih prostorih z dostopom, vendar s toplotno neizoliranimi ogrevalnimi cevmi ali armaturami, moramo ne obhodno zagotoviti toplotno izolacijo na vseh ceveh in spojnih delih. Zahtevana debelina toplotne plasti (d ≥ 6 ≤ 100 mm, odvisno od notranjega premera in toplotne prevodnosti) se izvedejo, kot je določeno v uredbi o energetski toplotni zaščiti za varčevanje z energijo.

Preko ogrevanih prostorov (≥ 4 mesece na leto ≥ 19 °C), ki ležijo v zgornjem oziroma v najvišjem nadstropju (ne izolirani, ne prehodni in brez dostopa) jih je treba toplotno izolirati. Alternativa je lahko izolacija, ki hkrati prekriva prej neizolirano streho. Za izolirani strop v nadstropju in streho velja najvišja U - vrednost 0,24 W/(m2 • K). Čas za izvedbo toplotne izolacije nad pohodnim stropom v najvišjem delu stavbe je bil določen do konca leta 2011.

Toplotni mostovi-
Toplotni mostovi-

  Izjeme od teh obveznosti so predvidene za majhne domove z največ z dvema stanovanjskima enotama, pri katerih je februarja 2002 dalje, stanovanje zasedal lastnik sam. Potem so za zamenjavo lastniškega stanovanja potrebni le še podatki z različnimi naslednjimi pogoji:

pri menjavi med 1. februarjem leta 2002 do 31. decembra 2007, rekonstrukcija takoj potrebna, če še ni bila opravljena

pri menjavi med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom 2009 nadgradnja znotraj dveh, odkar je potrebna sprememba lastništva; vsekakor, če je bilo potrebno z izoliranim stropom v zgornjem nadstropju ali strehe zgolj samo, da je bila upoštevana skladnosti z največjo U - vrednostjo 0,24 W/(m2 • K)

Pri menjavi po 1. januarju 2010 nadgradnja znotraj 2 let, odkar je potrebna sprememba lastništva

sprejetje nadaljnjih obveznosti z naknadnim opremljanjem z izjemo obnove ogrevalnega sistema, z dokazili lastnika, da se nujno potrebna vlaganja povrnejo v razumnem roku in da se naložba povrne z amortizacijo pri varčevanju z energijo.

Električne akumulacijske grelnike moramo v določenem časovnem okviru (odvisno od datuma vgradnje) zamenjati. To velja za:

Več družinske stanovanjske zgradbe z ≥ 6 stanovanj pri ogrevanju prostorov samo z grelnikom z grelno močjo > 20 W/m2 uporabne površine,

Ne stanovanjska stavba, ≥ 4 mesece ogrevanja na leto z neto uporabne površine > 500 m2; z notranjo temperaturo ≥ 19 °C; moč ogrevanja > 20 W/m2 neto uporabne površine.

  Pri ustavitvi delovanja akumulacijskega električnega grelnika za shranjevanje toplote ogrevanja so v odloku o varčevanju z energijo vidni in prikazana številna določila in izjeme, kot so neučinkovitost ali, da ne izpolnjujejo zahteve WSchVO 1995, skozi, katera je razvidno, da je stavba že ob končanju, ali prek vmesnega časa bila potrebna sanacije.

Toplotni mostovi
Toplotni mostovi

  Stavbe brez sistema centralnega ogrevanja, ki delujejo neodvisno od zunanje temperature in morajo biti opremljene s časovnim krmilnim sistemom za pripravo sanitarne tople vode. Odlok o varčevanju z energijo nalaga zahteve glede nadzora tehnologije za talno gretje, obtok in kroženje sanitarne tople vode s pomočjo obtočne črpalke, komplet z vgrajeno toplotno izolacijo za ogrevanje sanitarne tople vode in bazenov kot tudi klimatsko napravo in druge sisteme za prezračevanje ter klimatizacijo. Nanašajo se na obnovo obstoječih naprav in rokih za nadzor, izolacijo cevi in spojnih materialov, ter namestitev sistemov za obnovo (rekuperacijo) toplote.

Energetsko certificiranje

V Energetski izkaznici so prikazani podatki o energetski kakovosti stavbe. Ta dokument je informacija za lastnike, kupce ali najemnike stavbe ali stanovanja. Veljavnost izkaznice traja od datuma izdaje naslednjih 10 let, razen če jih nadomestijo nove izkaznice, se izda začasno potrdilo, v naslednjih primerih:

  • pri načrtovanju ali nakupu nove stavbe
  • preučitev sprememb, povezanih z izračunom porabe energije za celotno stavbo
  • za prodajo (tudi delno), novi najem ali zakup objekta in tudi za nespremenjeno stavbo
  • Pri stavbah za mešano rabo (stanovanjska in ne stanovanjska), je energetska izkaznica izdelana ločeno za posamezne dele stavbe.

Za prodajo ali najem manjše stavbe do približno 50 m2 uporabne površine ali za stavbe, ki sodijo pod spomeniško varstvo se energetska izkaznica ne zahteva.

Simulacija toplotnih mostov
Simulacija toplotnih mostov

V obstoječih stavbah mora lastnik stavbe, posameznim najemnikom stanovanj predložiti energetsko izkaznico ali jih objaviti na stopnišču. To velja tudi pri prodaji za celotno več stanovanjsko stavbo, stanovanje, pri delnem lastništvu ali danega v najem, zakup ali najem celotne stavbe, stanovanja ali celotne stavbe.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje