Ogrevanje

Upogibanje bakrenih cevi

Pri zarisovanju loka s predpisanim radijem postopamo na enak način kot pri loku iz črnih jeklenih cevi.


Toplotno upogibanje

Pri upogibanju cevi s peskom moramo bakreno cev nabito napolniti. Za trkanje po cevi uporabimo leseno deščico iz mehkega lesa. Površina cevi je relativno mehka in jo lahko hitro poškodujemo, zato je dobro, da uporabimo okrogel les.

Nato enakomerno segrejemo celotno zarisano površino loka, do rdečega žara, slika 1. Pri tem moramo opazovati celotno cev: njena površina bo najprej lisasta in nato razbeljena. Z gorilnikom vselej nihamo sem ter tja z enakim odmikom, sicer lahko hitro poškodujemo cev in jo prežgemo. Pri jeklenih ceveh lahko v tem trenutku gorilnik odmaknemo in s potegom ter s proti potegom pričnemo z oblikovanjem cevnega loka. Pri bakreni cevi teče toplota hitreje proti koncu zarisane dolžine cevnega loka vstran, sredina pa ostane ogreta dalj časa. Zaradi tega bo cevni lok zelo ozek in radij loka je potrebno držati dalj časa na želeni meri.

Zaradi tega je dobro, da v nadaljnji delovni fazi ogrevano področje, slika 2, enakomerno še ogrejemo. Sredina cevnega loka bo zato ostala med upogibanjem še vedno topla in jo pri tem občasno segrevamo na tistem mestu, kjer se lok ne upogiba enakomerno.

Radij pri toplotnem ogrevanju je odvisen od debeline stene s cevi:

 • Pri s = 1 mm velja r ≥ 4 da
 • Pri s = 1,5 mm zadošča r= 3 da
 • Preko 18 mm zunanjega premera mora debelina stene znašati minimalno 1,5 mm.

Slika 1 - Bakrena cev mora na področju upogiba biti enakomerno ogreta 

Bakreno cev moramo pred postopkom upogibanja od konca navzven, preko dolžine upogiba, enakomerno segreti. Nato oblikujemo cevni lok, kot prikazuje slika 2.

Slika 2 - Upogibanje cevnega loka
Slika 2 - Upogibanje cevnega loka

Hladno upogibanje

Srednje trde in trde bakrene cevi lahko preprosto upogibamo z napravo ali s strojem za upogibanje cevi. Pri napravi za upogibanje srednje trdih cevi potrebujemo bočno vodilo in vzvod za poteg. Na sliki 3 lahko vidimo potek upogibanja trde bakrene cevi, s pomočjo upogibnega stroja do premera 22 mm. Pri večjih dimenzijah moramo cev na področju upogiba predhodno ogreti, da se cev omehča, drugače je upor prevelik.

Slika 3 - Strojno upogibanje trdih bakrenih cevi 

Vrstni red zarisovanja:

 1. Na cev zarišemoželeno mero.
 2. Na upogibni matricioznačimo dolžinoradia.
 3. Želeno mero radija merimo nazaj.
 4. Zarišemo dolžinoradia.
 5. Dolžino upogiba nato razpolovimo (M1).

Mehke bakrene cevi se večinoma dobavljajo v kolutih, tako jih lahko upogibamo na hladno. Pri tem mora radij ustrezati premeru cevi: r = minimalno 6 da. Pri cevi dimenzije 18x14,57 se pokaže, da znaša mera za upogib loka okroglih 28,2 mm. Pri večkratnem upogibu sem ter tja postane mehka bakrena cev trda in jo moramo, če je to potrebno, ponovno ogreti, da se cev ponovno omehča. Na sliki 4 je prikazano zarisovanje cevi za izvedbo upogiba cevnega loka s pomočjo stroja za upogibanje. Radij je preko matrice v naprej določen. 

Slika 4 - Zarisovanje cevnega loka pri strojnem upogibanju
Slika 4 - Zarisovanje cevnega loka pri strojnem upogibanju

Postopek upogibanja s strojem za upogibanje:

Pri vsaki vrsti oziroma tipu stroja je potrebno pred začetkom upogibanja najprej preveriti nastavitve. Upoštevati je potrebno naslednje zaporedje:

 1. Zarisovanje.
 2. Cev je potrebno najprej zarisati na želeno mero (M). Od vsote r = D/2 (polovica upogibne matrice) se meri nazaj (A). Z velikostjo matrice se določi upogibni radij (slika 4).
 3. Pred začetkom upogiba se cev položi točno na os matrice in jo nato pritrdimo, da se dobro prilega. Os je označena na okroglini matrice.
 4. Vodilo (za različne premere cevi) mora segati preko točke A in segati na nosilec za bakreno cev.
 5. Vzvod potegnemo v smeri puščice. Matrica z vrtenjem potiska cev skozi vodilo. Cev se pri tem ne sme na straneh izmikati.
V preglednici 1 so prikazane dimenzije trdih cevi v palicah.

Razen predhodno omenjenih bakrenih cevi še poznamo cevi s plastično izolacijo v kolutih in palicah. Pri spajkanju in upogibanju moramo najprej odstraniti zaščitni plašč. Na razpolago je tudi zajeten program predizoliranih ceviStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje