Prezračevanje

OPK - Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacije


Pomembne so tri glavne okolijske značilnosti, ki jih nadzorujemo:

- Temperatura

- Vlažnost

- Uravnavanje ozračja in odstranjevanje prašni delcev in plinov

OPK sistemi z enosmernim spremenljivim pretokom zraka-
OPK sistemi z enosmernim spremenljivim pretokom zraka-

Temperatura
Nadzorovanje temperature okolja vključuje prenos toplote iz enega območja v drugega. Povečanje ali zmanjševanje temperature okolja lahko dosežemo z več metodami. Nekaj o tem je zapisano v tem članku.
Vlažnost
Količina vodne pare v zraku se meri z relativno vlažnostjo. Relativna vlažnost je razmerje med količino vodne pare v zraku in količino zraka pri določeni temperaturi, izražena pa je v odstotkih. Čim nižja je relativna vlažnost zraka, večja je tendenca, da mora zrak iztisniti vodo iz obstoječih virov. Ko se hladen zrak segreje, se poveča njegova sposobnost zadrževanja dodatne vode. Zato je pri zagotavljanju sistema OPK za osebje običajno vlažilec v povezavi z grelci za nadzor vlažnosti v načrtovanem območju.

Čiščenje zraka

Končna karakteristika, ki je običajno vključena v načrtovanje sistema OPK, je čiščenje zraka. To se doseže s prezračevanjem in filtriranjem. Prah, plini in vonji so nezadovoljivi elementi v okolju, zato jih je treba nadzorovati.

Večstopenjski sistem

Večstopenjski sistem se uporablja za vzdrževanje sorazmerno majhnega števila območij iz ene osrednje klimatizacijske enote. Zahteve v različnih območjih so izpolnjene z mešanjem hladnega in toplega zraka skozi zavorne lopute na osrednjem krmilniku zraka kot odziv na območne termostate. Mešani klimatizirani zrak se v celotni zgradbi porazdeli s sistemom enojnih kanalov, kot je prikazano na sliki 7.

Prezračevalni sistem
Obstaja veliko različnih vrst prezračevalnih sistemov, ki se uporabljajo za dovajanje svežega in čistega zraka na različna območja ali prostore, ki so v uporabi. Enojni in dvojni sistemi sta dve osnovni vrsti sistemov zračnih kanalov, ki se uporabljajo za distribucijo zahtevanega zraka. Enosmerni sistem dovodov zraka dovede zrak na vsako območje pri konstantni temperaturi. Nadzor temperature se doseže s prilagoditvijo prostornine dobavljenega zraka. Sistem dvojnega kanala zagotavlja topel in hladen zrak v ločenih kanalih. Posamezna regulacija temperature prostora ali območja se doseže s prilagajanjem količine ali razmerja toplega in hladnega zraka, ki se mešata in se po uporabi vneseta nazaj v okolje.
Pri izbiri osnovne konstrukcije je treba upoštevati prednosti vsakega sistema. Sistem enotnega kanala je seveda cenejši za namestitev. Vendar je treba oceniti operativne stroške.

Učinkovitost delovanja v sistemu dvojnega kanala pogosto zagotavlja nižje skupne stroške. Sistemi, o katerih se v tem članku razpravljali, so naslednji:

    Območje z enocevnim kanalom

    Spremenljivi volumen zraka

    Terminal segrevanje

    Indukcijski sistem

    Dvojni sistemi

    Z več območjiKnjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje