Ogrevanje

Soproizvodnja


Kogeneracija je toplotno bolj učinkovita uporaba goriva kot proizvodnja električne energije. Pri ločeni proizvodnji električne energije je treba energijo zavreči kot odpadno toploto, toda pri soproizvodnji se ta toplotna energija dobro uporablja.

Osrednje in najosnovnejše načelo soproizvodnje je, da morajo sistemi, da bi kar najbolj izkoristili prednosti, ki izhajajo iz njega, temeljiti na zahtevi po toplotni uporabi. To je lahko posamezna stavba, industrijska tovarna ali mesto / mesto, ki ga služi daljinsko ogrevanje / hlajenje. Z izkoriščanjem toplote lahko učinkovitost naprave za soproizvodnjo doseže tudi nad 90 %.

Način delovanja soproizvodnje
Način delovanja soproizvodnje

Kogeneracija zato ponuja prihranke energije med 15 in 40 % v primerjavi z dobavo električne energije in toplote iz konvencionalnih elektrarn in kotlov.

Kogeneracija je učinkovita oskrba z energijo vsem vrstam potrošnikov, pri čemer imajo koristi tako uporabniki kot družba na splošno:  -   Povečana učinkovitost pretvorbe in uporabe energije. Kogeneracija je najučinkovitejša oblika proizvodnje električne energije.
 -   Odvajanje nižjih vrednosti emisij v okolje, zlasti CO2, ki je glavni toplogredni plin.

-    Kogeneracija je največja priložnost za rešitev kjotskih ciljev.
-    Veliki prihranki pri stroških, ki zagotavljajo dodatno konkurenčnost za industrijske in komercialne uporabnike ter nudijo dostopno toploto domačim uporabnikom.
-    Priložnost za prehod na bolj decentralizirane oblike proizvodnje električne energije, kjer so naprave zasnovane tako, da ustrezajo potrebam lokalnih potrošnikov, zagotavljajo visoko učinkovitost, preprečujejo izgube pri prenosu in povečujejo prožnost uporabe sistema. To bo zlasti pomembno, če bo zemeljski plin energetski nosilec.

-    Izboljšana lokalna in splošna varnost oskrbe, saj lokalna proizvodnja s soproizvodnjo lahko zmanjša tveganje, da bi potrošniki ostali brez dobave električne energije in / ali ogrevanja. Poleg tega zmanjšana potreba po gorivu zaradi soproizvodnje zmanjšuje odvisnost od uvoza in pomaga pri reševanju ključnega izziva evropske energetske prihodnosti.
-    Priložnost za povečanje raznolikosti proizvodnih obratov in zagotavljanje konkurence pri proizvodnji. Kogeneracija predstavlja eno najpomembnejših vozil za spodbujanje energetske liberalizacije. Povečana zaposlenost - številne študije so zdaj zaključile, da je razvoj sistemov soproizvodnje toplote in električne energije generator delovnih mest.

Postavljena zmogljivost po državah EU do leta 2013
Postavljena zmogljivost po državah EU do leta 2013

V EU se trenutno proizvede 11,7 % svoje električne energije. Vendar pa obstajajo velike razlike med državami članicami, pri čemer se različne količine soproizvodnje v skupni proizvodnji električne energije gibljejo od 0 % do 48,8 %. Po uradnih podatkih Eurostata iz leta 2011 na Malti ni soproizvodnje, zelo malo pa na Cipru (0,6 %) ali v Franciji (2,7 %). Slovaška ima največji delež soproizvodnje v skupni proizvodnji električne energije (78,6 %), sledi pa Danska (48,8 %).

I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje