Alternativno ogrevanje

Zaščita bakrenih vodovodnih cevi

Tudi bakrene cevi je treba zaščititi


Bakrene cevi so izdelane iz minimalno 99,9 % čistega bakra in so z notranje strani dodatno zaščitene proti luknjičasti koroziji. Proizvajajo se v palicah ali v kolutih, mehke, poltrde in trde izvedbe. Cevi za vodovodne instalacije so izdelane z visoko kvalitetnih materialov in ustrezajo najnovejšim evropskim normam. Cevi so namenjene za uporabo v različnih hišnih instalacijah, izvedba instalacij pa je hitra in enostavna.

Cevi v plastični zaščiti
Cevi v plastični zaščiti
Cev ovita s klobučevino
Cev ovita s klobučevino

Bakrene cevi so zelo obstojne in tudi ne rjavijo. So pa zelon eodporne proti raznim korozijskim vplivom. Korozija je razpadanje materiala zaradi kemičnih ali elektrokemičnih vplivov.

Zelo pogost vzrok korozije so napake pri polaganju. Na vsak način moramo preprečiti dotikanje dveh različnih kovin. Če so taki stiki vlažni, na primer kondenzna vlaga, nastane galvanski tok in manj »žlahtna« kovina začne razpadati.

To v praksi pomeni:

Če pritrjujemo bakrene cevi z jeklenimi objemkami, moramo med objemke in cevi vložiti izolacijski material, na primer pluto, umetno maso itn.

Med bakrene cevi ne smemo vgrajevati fasonskih kosov ali drugih kosov iz jekla, ker bodo zaradi korozije razpadli.

Pri kombinirani napeljavi iz bakrenih in jeklenih cevi moramo upoštevati smer vodnega toka. (Vedno polagamo bakrene cevi za jeklenimi, gledano v smeri toka vode).

Toda cevi lahko uničijo tudi zunanji vplivi. Baker je občutIjiv za žlindrin cement (zazidane cevi!) in za kisline (kisline v zemlji pri ceveh vzemlji). Proti tem zunanjim korozijskim vplivom se zavarujemo tako, da cevi izoliramo s klobučevino (če so vzidane); če so cevi izpostavljene vlagi, jih ovijemo z bitumenskim papirjem ali pa polagamo cevi v zaščitne cevi izplastike.

 Pred kondenzno vlago zaščitimo cevi z ovojem iz klobučevine ali pa z izolacijskimi cevmi iz penaste gume. Žal pa lahko povzroči korozijo v ceveh tudi voda. V vodovodnih ceveh je normalno na notranji strani cevi zaščitni sloj, ki preprečuje vpliv vode, vendar je lahko ta sloj tudi poškodovan. Na poškodovanih mestih nastanejo luknje, ki so sicer majhne, vendar pa so lahko na gosto posejane. Tako cev moramo zamenjati. Take majhne luknjice lahko naredijo tudi majhni delci umazanije, peska ali kovinskih ostružkov, ki potujejo po ceveh. Pred temi poškodbami se zavarujemo tako, da za vodomerno uro vgradimo filter, ki prepreči, da bi prišli drobni delci umazanije v hišno instalacijo. Seveda pa moramo v vsakem primeru po polaganju cevi, pred montažo armatur, cevi sprati s čisto vodo. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje