Ogrevanje

Cevni razdelilnik


Cevni razdelilniki, ki jih vgradimo v kotlovnico oziroma v razdelilno postajo, so večinoma večjih dimenzij in jih je na gradbišču temu težko izdelati. Zaradi velikosti in estetskega videza se le ti,  večinoma izdelajo v specializiranih delavnicah. Na gradbišče se lahko dostavijo manjši razdelilniki, v kompletu s pripadajočo armaturo, večji pa se opremijo na licu mesta.

Za izdelavo cevnega razdelilnika je potrebno predhodno izdelati načrt z vsemi potrebnimi priključki. To pomeni, da je treba vedeti:

  1. koliko prostora je na razpolago za vgradnjo razdelilnika;
  2. kako velik mora biti presek DN razdelilnika, koliko priključkov se nahaja od leve na desno stran in kje se nahaja dovodni priključek (priključek kotla);
  3. če bomo vgradili ventile (V) ali zasune (Z);
  4. kolikšna je predpisana debelina toplotne izolacije.

Slika 1 prikazuje, kako si lahko pri izdelavi razdelilnika pomagamo z jeklenim U profilom. Tako zagotovimo vgradnjo cevnih nastavkov in prirobnic, da so le-ti pravilno in lepo nameščeni, kar posledično zagotavlja estetski videz.

Slika 1 - Razdelilnik v izdelavi

Presek zbirne cevi mora biti vsaj za 1 dimenzijo večji od priključka na ogrevalni kotel. Minimalna debelina toplotne izolacije cevi za ogrevanje se povečuje s presekom cevi. Ta pa mora biti prilagojena s pravilnikom o toplotnih izolacijah, ki je za posamezne cevi sledeča:

- do DN 20                    = 20 mm

- od DN 25 do DN 35    = 30 mm

- od DN 40 do DN 100  = DN

- preko DN 100             = 100 mm

V primeru, da  ni podan podatek za nazivni premer cevi, se debelina toplotne izolacije nanaša na izolacijo s toplotno prevodnostjo l (lambda) ≤ 0,035 W m • K).

Za vse odvodne kakor tudi dovodne cevne priključke je potrebno zagotoviti popolno toplotno izolacijo v skladu s predpisanimi standardi. Samo na zbirni cevi razdelilnika in v področju armatur (ventilov ali zasunov) je lahko izolacija za polovico tanjša.

Zaradi lepšega videza morajo biti osi na ventilih ali zasunih vgrajeni na isti višini. Zato se jemlje mera  od zgornjega roba zbirne cevi razdelilnika do sedeža za tesnilo na prirobnici in po dolžini armature. 

Primer:

Za izris cevnega razdelilnika s priključki potrebujemo naslednje podatke (slika 2):

  1. Zbirna cev: DN 200 (216 x 6)
  2. Dovod desno: DN 150 (159 x 4,5), priključek prirobnice
  3. Navpične odvodne priključke izvesti od leve strani

Izračun:

 Premer razdelilnika:

D ≥ 1,2 x DN 1

D   : Premer razdelilnika v mm

DN 1: Največji cevni nastavek

H     : Višina do sredine vretena

h     : Višina cevnega nastavka v mm

lS    :  Razmik cevnega nastavka od sredine do sredine v mm

Običajni izračun (→ Preglednica 1 in 2):

1. Višina do sredine vretena H za nastavek z velikim DN določiti (na armaturi na primer dolžino armature l v mm).

2. Višina cevnega nastavka h se določi z različnimi 

    priključnimi nastavki.

3. Razmik cevnega nastavka lS  vzamemo (sredina - sredina)

4. Premer cevnega razdelilnika izračunamo s formulo

 

 

 

Preglednica 1 - Mere cevnega razdelilnika s toplotno izolacijo po DIN EN 558-1

                          la: Širina razmika zunanjega roba toplotne izolacije, la = 100 mm

15

161

 

Cevni nastavek h v mm

20

164

167

 

200

150

125

100

80

65

50

40

32

25

20

15

DN

H

25

178

180

194

 

223

283

323

348

368

378

408

423

433

443

448

458

200

525

32

182

185

198

202

 

218

258

283

303

313

343

358

368

378

383

393

150

460

40

193

196

209

213

225

 

218

243

263

273

303

318

328

338

353

353

125

420

50

209

212

225

230

241

257

 

218

238

248

278

293

303

313

318

328

100

395

65

234

237

250

254

265

282

306

 

208

218

248

263

273

283

288

298

80

365

80

255

258

271

276

287

303

328

349

 

198

228

243

253

263

268

278

65

345

100

285

287

301

305

316

333

357

378

408

 

193

208

216

228

233

243

50

310

125

297

300

313

318

329

345

370

391

421

433

 

183

193

203

208

218

40

285

150

310

313

326

331

342

358

383

404

434

446

459

 

178

188

193

203

32

270

200

340

343

356

361

372

398

413

434

464

476

489

519

 

 

178

183

193

25

260

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

 

173

183

20

250

Cevni nastavek ls v mm

 

173

15

240

 

Preglednica 2 - Mere cevnega razdelilnika s toplotno izolacijo po DIN EN 558-14

                          la: Širina razmika zunanjega roba toplotne izolacije, la = 80 mm

15

141

 

Cevni nastavek h v mm

20

144

147

 

200

150

125

100

80

65

50

40

32

25

20

15

DN

H

25

158

160

174

 

223

233

238

243

248

253

263

268

273

276

278

281

200

340

32

162

165

178

182

 

228

228

233

238

243

253

258

263

266

268

271

150

390

40

173

176

189

193

205

 

218

223

228

233

243

248

253

256

258

261

125

320

50

189

192

205

210

221

237

 

218

223

228

238

243

248

251

253

256

100

315

65

214

217

230

234

245

262

286

 

208

213

223

228

233

236

238

241

80

300

80

235

238

251

256

267

283

308

329

 

198

208

213

218

221

223

226

65

286

100

265

267

281

285

296

313

337

358

388

 

193

198

203

206

208

211

50

270

125

277

280

293

298

309

325

350

371

401

413

 

183

188

191

193

196

40

255

150

290

293

306

311

322

338

363

384

414

426

439

 

178

181

183

186

32

245

200

320

323

336

341

352

368

393

414

444

456

469

499

 

 

181

183

186

25

245

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

 

173

176

20

235

Cevni nastavek ls v mm

 

171

15

230

 

1) Toplotna izolacija po pravilniku - Energijska varčnost (EnEV )

2) Računska vrednost za primer (zgoraj)

   a) Premer razdelilnika D ≥ 1,2 x DN 1 ≥ 1,2 x 100 ≥ 120 mm, izbran DN 125

   b) Cevni nastavek h in razmik cevnega nastavka lS: (vrednost iz tabele 2)

             L

h = H -  ---  -  SD

              2

 

                                                                                                                                              SD : Debelinat tesnila v mm (SD po pravilu 2 mm)                                                                                                                                                   L  : Dolžina armature v mm

  H v mm

   DN

    100

    80

   50

 40

    315

h v mm

     218

   223

  238

243

      -

lS   v  mm

        358

     283

     221

               

 

 

 

 

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje