Ogrevanje

Etažni cevni lok


Etažni cevni lok je dobil svoje ime zaradi spreminjanja debeline zunanjih zidov, pri višjih zgradbah. Debelina zunanjih zidov, pri visokih zgradbah, se namreč z višanjem etaž postopoma oža in zato je potrebno vertikalne cevne instalacije sproti, odgovarjajoče  prilagajati. Vendar etažnega cevnega loka ne uporabljamo samo pri navpičnih cevnih razvodih, temveč tudi pri raznih zamikih zidov (najpogosteje pri radiatorskih priključkih pod okenskimi parapetami), pri zidnih napuščih itd. Cevni etažni lok naredimo iz dveh 45o lokov in z odgovarjajočim vmesnim razmikom. 

Na sliki 1 je prikazan primer merjenja, za odmik pri zidnem napušču, ki znaša 100 mm. Tako dobimo središčno točko M1 kot sredino prvega 45o loka.

Slika 1: Sredina loka s točko M1
Slika 1: Sredina loka s točko M1

Za upogibno dolžino izberemo upogibni radij, torej trikratni premer cevi (pri cevi s premerom 1« je to 100 mm) in od tega prenesemo polovico mere na levo in desno stran od točke M1 . Sredino točke M2 za drugi 45o lok določimo tako, da položimo na sredino cevi ploščati kotnik, kot je prikazano na sliki 2. Daljši krak kotnika je potrebno položiti po sredini cevi.

Slika 2:  Zarisovanje drugega 45o loka 

S premikanjem kotnika po osi dolžine cevi in kjer se krajši krak kotnika na upognjenem delu cevi križa, z določeno mero, (v tem primeru 100 mm) označimo točko M2. Upogibna dolžina je označena kot točka M1. Pri upogibu je potrebno paziti izključno, da so mere etažnega loka točno določene, da lahko obe cevi tečeta paralelno. Pri kontrolni meritvi moramo enostavno preveriti mere, kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3: Pri preverjanju mer je potrebno meriti od zunanje do zunanje stene
Slika 3: Pri preverjanju mer je potrebno meriti od zunanje do zunanje stene

Pri vgradnji dveh cevi, ki tečeta paralelno ena ob drugi in z enakim razmikom osi v etažnih lokih, (slika 4), moramo upogibe pri drugi cevi odgovarjajoče zamakniti. Priključna mera  h, ki teče v sredini lokov obeh cevi, eden za drugim, in se oddaljuje, jo lahko določimo s pomočjo kotne funkcije. Na črtkanem trikotnem delu, slika 4, lahko vidimo, da je razmerje na strani h k strani a, Tangens konice trikotnika na levi, po formuli:

 

                          Nasprotna kateta

(  Tangens  =   ------------------------   )

                   Priležna kateta

 

Tale kotnik je torej polovica od 45o in meri 22,5o. Tako znaša Tangens 22,5o, kar je 0,415. To pomeni, da je dodatek k priključni meri za h  0,415 krat tako velik kot je razmik a na obeh oseh cevi.

Slika 4: Potek dveh paralelno položenih cevi 

V praksi zaokrožimo ta faktor od 0,4 naprej:   Dodatek h  =  0,4  •  razmik cevi a

Tale približna formula se dovoljuje za uporabo samo pri etažah z 45o loki.

V našem primeru je  a  =  100 mm in je torej h  0,4 • 100  =  40 mm.  Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje