Solarno ogrevanje


Poletno sonce za zimsko ogrevanje s sorpcijskim toplotnim hranilnikom

Poletno sonce za zimsko ogrevanje s sorpcijskim toplotnim hranilnikom
Na Univerze v Stuttgartu je bila zgrajena raziskovalna hiša, v kateri je urejeno energetsko učinkovito stanovanje. Stavbo so razvili Središče za raziskave in testiranje solarnih sistemov, Inštitut za termodinamiko in toplotni inženiring ter Univerza v Stuttgartu v okviru projekta "Solspaces" skupaj s podjetjem Schwörer Haus. več

Foto napetostni ali (PV fotovoltaični) sistemi

Foto napetostni ali (PV fotovoltaični) sistemi
Če se bo v naslednjih nekaj letih, kot se pričakuje, povečalo povpraševanje za nakup sončnih celic, se bo lahko na dolgi rok cena fotonapetostnih sistemov znižala in tudi cena za pridobivanje električne energije se bo lahko vedno bolj zniževala. V srednjeročnem načrtu lahko s podporo države in s subvencioniranjem državnih programov se bo, ta način izrabe zelene energije povečeval. več

Sledenje Soncu

Sledenje Soncu
Sledenje Soncu izboljša donos za skoraj 50 odstotkov Sončna energija je prisotna v vseh delih sveta in zato nam ponuja ugodne pogoje za decentralizirano proizvodnjo obnovljivih virov energije, še posebej v sončnih državah, ki imajo običajno malo fosilnih goriv. več

Sončno sevanje

Sončno sevanje
Logično je, da ponudba sevanja sonca ne zadovoljuje potrebe toplote v bivalnem prostoru, v ogrevalnih mesecih. To je od oktobra do marca. V teh mesecih ni možno, da bi energija sonca pokrivala celotne potrebe po toplotnem ogrevanju. Zato je pomembno, da pri načrtovanju solarne naprave za ogrevanje objekta, glede na vrsto gradnje, dobro premislimo kako velike zbiralne površine sončnih zbiralnikov dejansko potrebujemo; za kateri letni čas, in k temu pripadajoče sončne zbiralnike, da je naprava učinkovita. več

Kuhanje s sončno energijo

Kuhanje s sončno energijo
Vsakdo pozna žepni računalnik ali zapestno uro, ki za delovanje namesto drage baterije uporablja sončno energijo. Poleg tega najdemo vedno več sončnih luči, ki ponoči s skromnim žarjenjem krasijo ali pa razsvetljujejo manjše vrtne poti. Takšne luči je mogoče kupiti v vsaki železnini ali večjem trgovskem centru. Svetlobni izkoristek pri takšnih lučeh pa je še relativno majhen. več

Sončne celice

Sončne celice
V omrežje priključeni fotonapetostni sistem Pod besedo fotonapetostni sistem razumemo neposredno proizvodnjo električne energije iz sončne svetlobe, ki pade neposredno na sončne celice. Še vedno je relativno visoka cena za proizvodnjo električne energije vzrok za zelo visoke proizvodne stroške sončnih celic, pri relativno majhnih količinah.  več

Solarni sistemi

Solarni sistemi
Integracija solarnih sistemov v sisteme ogrevanja Pri veliki površini sončnih sprejemnikov, dovajanje toplote v toplotni hranilnik za ogrevanje, skozi vgrajeni toplotni menjalnik, ni smiselno, saj je površina toplotnega menjalnika premajhna več

Toplotni hranilnik

Toplotni hranilnik
Toplotni hranilnik - Vskladiščena sončna energija Od leta 1990 je nastajalo vedno več samostojnih gradbenih skupin in številnih kupcev solarnih naprav po želji, vendar (torej) nekaj več sončnih sprejemnikov za vgraditi in toploto iz Sonca, vsaj v prehodnem obdobju, uporabiti.  večKnjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje