Prezračevanje


Prezračevanje in ogrevanje kopališč

Prezračevanje in ogrevanje kopališč
Zaradi visokih temperatur v prostoru, v kombinaciji z visoko zračno vlažnostjo, je toplotna izolacija na zunanjih straneh gradbenih delov nujno potrebna. Zaradi visokih temperatur v prostoru, v kombinaciji z visoko zračno vlažnostjo, je toplotna izolacija na zunanjih straneh gradbenih delov nujno potrebna.  več

Energetske in tehnične vrednosti toplotnih in hladilnih naprav

Energetske in tehnične vrednosti toplotnih in hladilnih naprav
Prezračevalne tehnične naprave služijo izboljšanju zraka v prostoru, odvajajo slab zrak, ki lahko pride v prostor tudi v večjih industrijskih mestih od zunaj. Zato uporabljamo določene prezračevalne naprave, na primer, prostorsko tehnične prezračevalne naprave služijo ljudem, za izboljšanje bivanja v prostoru, procesne prezračevalne naprave pa ohranjanju produktov v skladiščih. več

Ogrevanje in prezračevanje s povratno toploto

Ogrevanje in prezračevanje s povratno toploto
Ključni problem pri sodobno grajenih in zrakotesno neprepustno zaprtih stavbah, predstavlja izmenjava zraka. Naravno prezračevanje, pa zaradi velikih toplotnih izgub ni rentabilno.  Zato je prav, da že v času projektiranja predvidimo dober in ekonomičen sistem za prisilno prezračevanje. Med učinkovitejše načine prištevamo sistem, pri katerem lahko istočasno zagotovimo prezračevanje prostorov in ogrevanje. Posledično, pa koristimo povratno toploto odpadnega zraka. več

Izračun preseka prezračevalnega kanala

Izračun preseka prezračevalnega kanala
Pri današnji gradnji hiš je dan vse večji poudarek načelu nižanju toplotnih izgub. Mednje štejemo ventilacijske izgube oziroma izgube zaradi netesnosti ovoja zgradbe, oken ali vrat.  Ventilacijske izgube pri modernih zgradbah so majhne, zato je izmenjava zraka v prostorih nezadostna. več

Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik

Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik
Zemlja nam nudi enostaven in cenovno ugoden način za shranjevanje sončne energije, ki jo lahko shranimo v času, ko je le-te na razpolago veliko.Zemeljski toplotni izmenjevalnik za predgretje zraka z energijo tal, poleg prihranka energije v zimskem obdobju, nudi tudi učinkovito hlajenje prostorov v poletnem obdobju. Sveži zrak za prezračevalno napravo vodimo, skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik in ga v zimskem obdobju predgrejemo na določeno temperaturo. Obratno naredimo v poletju, saj lahko na obraten način, pred uporabo, zrak predhodno ohladimo. Za takšno uporabo so primerna predvsem vlažna ilovnata tla. več

Zajem in odvod zraka

Zajem in odvod zraka
Sveži zrak zajemamo tarn, kjer je najbolj čist. Na primer, za objekt v mestu,  bomo zajemali zrak na dvoriščni strani, ne pa s ceste. Zajemamo ga čim višje. Pri tleh dvigajo udeleženci prometa prah. Ta se dviguje in spet pada. Pri tleh nastane vrtinčenje, plast je visoka kake tni metre. Sesalne odprtine naj bi bile torej višje. več

Klimatske naprave

Klimatske naprave
Mnogi se še dobro spominjajo vročinskega vala s prejšnega poletja. In, ker po vsaki pomladi pride poletje, tisoče Ijudi   razmišlja, kako se pravilno odločiti za nakup klimatske naprave. več

Prezračevanje

Prezračevanje
V zaprtih prostorih se zrak s časom slabša, zato je potrebno dovajati v prostore svež zrak. V tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja je potrebno zunanji zrak ogrevati ali hladiti, da ne bi prišlo do spremembe hidro-termičnega udobja v prostoru, kar posledično zahteva visoko porabo energije. več

Dovod zraka v prostor

Dovod zraka v prostor
Današnja gradnja hiš temelji na načelu nižanja toplotnih izgub iz prostorov. Vsemu temu postajata dovod in odvajanje zraka v prostor vse pomembnejša dejavnika za ugodno počutje v prostoru.  več

Hlajenje

Hlajenje
Naravno hlajenje je možno le, če je temperatura okolice nižja od temperature telesa. Pri hlajenju s hlapenjem mora biti vsaj rosišče okoliškega zraka nižje od temperature telesa, ki naj bi se hladilo. Ogrevanje in hlajenje prostorov sta dejavnika, katerima v zadnjem času posvečamo posebno pozornost, da zagotovimo ustrezno kakovost zraka in toplotno ugodje človeka. Toplotno ugodje je namreč pogojeno z mnogimi parametri kot so: temperatura okolja v katerem se nahajamo, obleka, zdravje, telesna konstitucija, starost, letni čas, aktivnost ter seveda psihično stanje človeka. večKnjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje