Energetska izkaznica o porabi

Energetska izkaznica o porabi
Na osnovi energetske izkaznice za objekt lahko uporabnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a), in sicer: več

Skladnost minimalne toplotne zaščite pri toplotnih mostovih (§ 7)

Skladnost minimalne toplotne zaščite pri toplotnih mostovih (§ 7)
  Gradbeni deli s prenosom toplote skozi ovoj stavbe proti zunanjem zraku, zemlji ali prostorov z nižjimi notranjimi temperaturami morajo biti skladni z zahtevami po energetski toplotni zaščiti in varčevanju z energijo kot tudi z minimalno toplotno izolacijo v skladu s priznanimi tehničnimi pravili. več

Tesnost ovoja stavbe in izmenjava zraka (§ 6)

Tesnost ovoja stavbe in izmenjava zraka (§ 6)
Da bi se izognili procesom konvekcije z vročino in zmanjšali izgube energije, zagotovimo v notranjosti prostorov udobje, ki jo pri novogradnji ali posodobitvi obstoječega stavbnega ovoja opravimo po priznanih pravilih tehnike z nepredušno zatesnitvijo. Popolna tesnost zračne plasti mora biti izvedena na topli strani gradbenega dela, vključno na spojnih, priključnih in mestih prebojev gradbenih komponent izvedena popolnoma. več

Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo po odloku EnEV 2009 predstavlja nadaljnji korak pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb s toplotno izolacijo in varčevanje z energijo po predpisanih ukrepih. Na začetku tega razvoja je bila energetska kriza iz leta 1976, priložnost za prvi zakon o varčevanju z energijo in na njegovi podlagi je bil zapisan prvi zakon o toplotni izolaciji (pod oznako WSchVO iz leta 1977). Sledil je zakon (WSchVO) v katerem so bile zapisane še strožje zahteve, ki so se nanašale na povečanje zahtev o toplotni zaščiti in določale toplotne dobitke in izgube, da se vodijo v skupni evidenci.  več

Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja

Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja
Deli obstoječih zgradb imajo pogosto visoko vsebnost vlage. V povezavi s kemijsko-fizikalnimi  reakcijami lahko z gradbeno škodljivo soljo povzročajo pomembno strukturno škodo, na primer izpirajo vezni material, povzročijo cvetenje na zaključnem sloju fasade, poškodbe na fugah in korozijo na gradbenih materialih, luščenje in odstopanje premazov in oblog. Stabilnost in nosilnost gradbenih sestavnih delov je lahko dolgoročno tveganje. več

Rekonstrukcija stavbe

Rekonstrukcija stavbe
V drugem odstavku 1. člena pravilnika je v zvezi z rekonstrukcijo stavb podana splošna omejitev njegove uporabe. Določeno je, da se upoštevajo, kadar so dane tehnične možnosti za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine. več

Teorije o imploziji, levitaciji ter energiji vode in zraka

Teorije o imploziji, levitaciji ter energiji vode in zraka
Viktor-Schauberger in njegove teorije o imploziji (avtor zapisa Peter Jenko) Viktor Schauberger je bil oseba, z izjemno sposobnostjo opazovanja procesov v naravi, tako fizičnih kot tudi nefizičnih. Je oseba z znanjem, ki bi ga moral danes obvladati vsak, ki se ukvarja z poljedelstvom, gozdarstvom, pripravo vode, če seveda želimo zaustaviti proces propadanja človeštva oziroma obrniti v smer ponovnega „ozdravljenja“ narave in posledično tudi človeštva. Je človek, ki je že pred 80 leti kritično opominjal takratno oblast, da bo v primeru, da se nadaljuje takšno izčrpavanje in napačno ravnanje z viri Zemlje (gozdov, rudnin, zgorevanje goriv, vode) in onesnaževanje, človeštvo propadlo. več

Gorivo brez dima

Gorivo brez dima
Brezdimno gorivo - učinkovito in z nizkimi emisijamiLeta 1989 so strokovnjaki pri obnovi plinskega gorilnika odkrili presenetljivo sposobnost, ko so na peči pri temperaturi 1000 °C in temperaturi zraka pri predgrevanju 650 °C, ko naprava za spremljanje s plamenom plinskega gorilnika ni zaznala signala o delovanju, saj je bilo slišati več hrupa, kot videti izgorevanje plamena. več

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje

Najbolj brani