Kanalizacija

Priključni kanal (PK)

Kanal, ki leži med javno kanalizacijo in mejo z zasebnim zemljiščem, je lahko, na primer tudi prva čistilna odprtina na zasebnem zemljišču.


Notranjost povezuje kanal, ki ga določi zato pristojni organ in lahko znaša ≥ DN 150. V primeru, da padec proti kanalskemu priključku ni zadostno velik, se lahko pogojno izvede povezava z revizijskim jaškom.

Jašek

Revizijski jašek izdelan skladno po DIN EN 476 lahko namestimo na naslednjih mestih:
- Na zunanji strani zgradbe, če imamo na voljo prostor na dvorišču ali vrtu  (poz.1), ali
- v notranjosti zgradbe, v kletnem prostoru in sicer v bližini zunanje stene (poz. 2). 

Za ločevanje odpadne vode od umazanije in deževnice so za ločitvene postopke na voljo ločeni jaški. Na sliki št. 1 je prikazano zaporedje pri namestitvi revizijskega jaška.

Preglednica št. 1 prikazuje potrebne dimenzije odtočne kanalizacije in revizijskega jaška ter stopnjo polnjenja h/di = 0,7 (DIN 1986-100)

Preglednica št. 1: dimenzije odtočne kanalizacije in revizijskega jaška ter stopnjo polnjenja h/di = 0,7 (DIN 1986-100)

Padec

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 225

DN 250

DN 300

J

cm/m

Q

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

v

l/s

v

m/s

0,50

2,9

0,5

4,6

0,6

9,0

0,7

16,7

0,8

22,8

0,9

30,2

1,0

55,8

1,1

1,00

4,2

0,8

6,5

0,9

12,8

1,0

23,7

1,2

32,4

1,3

42,8

1,4

79,1

1,6

1,50

5,1

1,0

7,9

1,1

15,7

1,3

29,7

1,5

39,7

1,6

52,5

1,7

97,0

2,0

2,00

5,9

1,1

9,2

1,2

18,2

1,5

33,6

1,7

45,9

1,8

60,7

2,0

112,1

2,3

2,50

6,7

1,2

10,3

1,4

20,3

1,6

37,6

1,9

51,4

2,0

67,9

2,2

125,4

2,5

3,00

7,3

1,7

11,3

1,5

22,3

1,8

41,2

2,1

56,3

2,2

74,4

2,4

 

 

3,50

7,9

1,5

12,2

1,6

21,1

1,9

44,5

2,2

60,9

2,4

 

 

 

 

4,00

8,4

1,6

13,0

1,7

25,8

2,1

47,6

2,4

 

 

 

 

 

 

4,50

8,9

1,7

13,8

1,8

27,3

2,2

50,5

2,5

 

 

 

 

 

 

5,00

9,4

1,7

14,6

1,9

28,8

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica št. 2: (C 53/2) Mere jaškov po DIN 1986 - 100)

Presek

Mere za jaške po DIN EN 476

in globina jaška

Vstopni jašek

Vstopni jašek za vstop s pomočjo

železnih klinov, globine:

≥ DN/ID 1000

≥ 750 mm x 1200 mm

Okrogli

Občasno vstopni jaški do

3000 mm globine

≥ DN/ID 800 mm do DN/ID 1000 mm

Kontrolna odprtina

(kontrolni jašek)

 

Okrogel

Brez vstopa

Vgradna globina

DN/ID ≥ 300 do < 400

≥ 1500 mm

DN/ID ≥  400 do < 800

≥ 3000 mm

Kontrolni jašek,

znotraj zgradbe -

pravokotni

                 ≥ 600 mm x 800 mm

                      dopustno do

                 globine 800 mm

 Tlačno odvajanje odplak
Pri kanalizacijah, ki so nameščene višje od priključnih jaškov ali pri neugodnem terenu, lahko s črpanjem odplak navzgor, izvedemo priključitev na javno kanalizacijo. Za to uporabimo posebej izdelane tlačne črpalke za odvajanje odplak.  čŒrpalko namestimo v črpalno postajo, ki je lahko izdelana iz betonskega jaška ali uporabimo že kompletno izdelano črpalno postajo iz plastike in s črpalko potrebne moči.  Zaradi drobljenja odpadkov, ki prehajajo skozi črpalko, načeloma uporabimo manjši presek odvodnih cevi, in sicer do DN 40. 

Zunaj ležeči jaški, izdelani iz betona, so na splošno cenovno veliko ugodnejši. Slika št. 2 prikazuje izvedbo odprtega pretoka skozi jašek, v kolikor je pokrov jaška nameščen nad nivojem zastajanja.

Priključitev hišne na javno kanalizacijo_1
Priključitev hišne na javno kanalizacijo_1

Zunaj nameščeni priključni kanal z revizijskim jaškom in zunanjim padcem

Kadar iz jaška izstopajo kanalski plini, mora biti jašek za odplake nameščen minimalno 5 metrov od vseh odprtin bivalnih stanovanjskih prostorov.

Jaški so izdelani kot stabilni in vodotesni elementi, če je zidovje z notranje strani pravilno gradbeno izdelano in vodotesno. Pokrov mora biti izdelan po DIN 1229 in DIN EN 124 in  neprepusten za vdor vode hkrati pa tudi  zaščiten pred nepooblaščenimi osebami. 

Notranja kanalizacija s kontrolnim jaškom na zunanji strani copy 2
Notranja kanalizacija s kontrolnim jaškom na zunanji strani copy 2

Revizijski jašek s čistilno odprtino

Znotraj zgradbe so kanalske napeljave zaprte izvedbe in z vgrajeno čistilno odprtino ter speljane skozi jašek (slika št. 3). Kabli in druge instalacije ne smejo biti napeljane skozi jašek oziroma biti nameščene na stenah jaška.

Čistilne odprtine (ČO)

Odpravo nakopičenih nečistoč, usedlin ter čiščenje zamašenih cevnih instalacij izvedemo skozi čistilne odprtine. Namestitev čistilnih odprtin, jaškov in cevnih povezav je prikazana na sliki št. 4. Pri čiščenju je potrebno opraviti:

Priključek na javno kanalizacijo-
Priključek na javno kanalizacijo-

Razporeditev čistilnih odprtin

- čiščenje vodnih zapor in zbiralne instalacije (A)

- čiščenje cevi neposredno pri prehodu padne cevi v ležečo instalacijo (B) ali cevna zapora na prehodu od navpične instalacije v zbirno cev (C)

- V tleh in zbirne instalacije brez menjave smeri je potrebno, minimalno na vsakih 20 m, vgraditi čistilno odprtino, brez spremembe smeri za instalacijo do DN 150, minimalno na vsakih 40 m (D) in v zemeljski instalaciji ≥DN 200 v jaških z odprtim pretokom vsakih 60 m (E).

- Priključni kanal je lahko na lastnem zemljišču nameščen v bližini meje, ki pa ne sme biti oddaljen več kot 15 od javne kanalizacije (F).  

V preglednici št. 3 so podani podatki za potrebno vzdrževanje in razna popravila

Preglednica št. 3: Vzdrževanje in razna popravila

Približni časovni intervali

Izvajanje teh pregledov in delo

Na ¼ leta

Nivo vode pri malo rabljenih smradnih

zaporah in po potrebi doliti vodo

Na ½ leta

Kontrola pritokov na umazanijo in

Kontrola stanja

Letno 1 x

Vidne cevne instalacije in spojna mesta,

kot tudi kontrola čistilnih odprtin

Po potrebi

Pregled, če je zadosten dotok in pretok odvajanja

Odplak ter prizkus

Pri pomembnih

gradbenih spremembah

Optična kontrola in preizkus vodne tesnosti

talne instalacije za umazanijo in mešano vodo

Vzdrževanje in popravila
Naprave za  odvajanje odplak morajo delovati v skladu z DIN 1986-3 in ustreznih določilih za operativno in varno ravnanje z odpadnimi vodami.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje