Vodovod

Izpiranje vodovodne instalacije

Vodovodno instalacijo je potrebno čim prej, kolikor je mogoče hitro po vgradnji oprati in izvesti tlačni preizkus.


Normativne določbe izpiranja instalacije vodovoda za pitno vodo so določene po DIN 1988-2del 11.2.

Zahteve za izpiranje:

 • Zagotavljanje dobre in kvalitetne pitne vode.
 • Preprečevanje poškodb zaradi korozije.
 • Čiščenje notranjih cevnih površin.
 • Preprečevanje motenj zaradi nečistoč na vodovodnih armaturah in napravah.
 • Zaradi higienskih pogojev.

Te zahteve lahko izpolnimo z dvema načinoma izpiranja cevne instalacije:

 • Mokro izpiranje z vodo.
 • Mokro izpiranje z mešanjem zraka in vode.

Pri izpiranju instalacije z vodo moramo preventivno ukrepati in paziti na vgrajene armature.

Spiranje z mešanico zrak/voda izvedemo samo, če obstaja ovira ali če pričakujemo v instalaciji veliko umazanije oziroma mikrobiološke obremenitve.

Spiranje z mešanico zrak/voda je na osnovi zaščite pred korozijo pri jeklenih ceveh,fitingih in raznih gradbenih delih zaradi nadaljnjega tehničnega razvoja nepotrebno. Na osnovi izjave proizvajalca je za posamezne materiale izpiranje z vodo zadostno. Tako so leta 1993 na Centralnem združenju za sanitarno in ogrevalno tehniko sprejeli dogovore in izdelali navodila o spiranju pitne sanitarne vode. 

Postopki izpiranja

Vodno izpiranje

Izpiranje z vodo izvedemo v vsaki etaži in nadstropju posebej, eno za drugim na minimalno tolikih združenih mestih, kot je za orientacijsko vrednost prikazano v tabeli. Izpiranje mora trajati najmanj 5 minut pri popolnoma odprtem pretoku vode. 

Preglednica 1 - Zagotoviti moramo minimalni pretok vode in hitrost ca. 0,5 m/s, da lahko izperemo umazanijo v ceveh.
Preglednica 1 - Zagotoviti moramo minimalni pretok vode in hitrost ca. 0,5 m/s, da lahko izperemo umazanijo v ceveh.

Izpiranje z mešanico zrak/voda po predpisanih določilih DIN 1988-2

Izpiranje lahko izvršimo, če je:

 • če je sigurno, da je podjetje za oskrbo z vodo opravilo izpiranje na priključku do hiše ali gradbišča in odobrilo zagon,
 • za polnjenje sistema zagotovljena higiensko čista in neoporečna voda,
 • pri dolgem časovnem obdobju med tlačnim preizkusom in začetkom delovanja sledilo redno izpiranje ali je bila opravljena dezinfekcija, na primer z Klorovimdioksidom.

Izvedba dezinfekcije po termičnem postopku:

 • Ko dobimo na iztočnem mestu zahtevano temperaturo in po predpisanem času vodo ponovno zapremo.
 • Med predpisanimi ukrepi se mora v rednih časovnih razmikih kontrolirati temperaturo pitne vode.

Nezadostno ogreto vodo moramo preprečevati, saj s tem zmanjšamo rekontaminacijo. Posamezne dele celotnega sistema je potrebno neposredno enega za drugim obdelati s termično dezinfekcijo.

 • Vse naprave je potrebno zopet povrniti v delovno stanje.
 • Opraviti ponovni protokol vseh zahtevanih ukrepov.
 • Po opravljenem pregledu je potrebno opraviti najkasneje v roku 1 tedna dezinfekcijo celotnega sistema.

Izvajanje ukrepov, ki se priporoča tudi izven normalnega roka obratovanja:

 • Osebni vložek v načrtovanju, pred pričetkom izvajanja ukrepov.
 • Preventivni ukrepi proti opeklinam, na primer za osebo, ki ukrepe izvaja.
 • Pitno toplo vodo ogrevamo na minimalno temperaturo 70 °C.
 • Vsa odvzemna mesta za toplo vodo med segrevanjem po možnosti pustimo zaprta.
 • Grelniku za toplo vodo damo pri ogrevanju prednost.
 • Črpalko za cirkulacijo tople vode nastavimo na delovanje brez prekinitve.
 • Kontrolo temperature tople vode cirkulacijskega dovoda v hranilnik tople sanitarne vode izvedemo, če je mogoče s priležnim tipalom ali preko vgrajenega termometra. Šele, ko je dosežena zahtevana temperatura v sistemu, odpremo odvzemno mesto.
 • Ko začnemo z odvajanjem tople vode iz toplotnega hranilnika, sledi odvzem tako, da odpiramo odvzemna mesta od naslednjega najbližjega voda do najbolj oddaljenega dvižnega voda. Odvzemno mesto držimo odprto tako dolgo, da teče skozenj voda s temperaturo 70 °C, minimalno 3 minute.
 • Temperaturo ves čas merimo in opravimo zapisnik.


Izvedba dezinfekcije po kemijskem postopku:

 • Določiti, če je potrebna koncentracija na vseh odvzemnih mestih in pred vstopom cirkulacijske vode pred hranilnikom za toplo pitno vodo.
 • Za kontrolo koncentracije vode znotraj sistema, se vodo spusti preko zaporne armature na odvzemnem mestu.
 • Takoj potem ko je v celotnem sistemu na vseh odvzemnih mestih dosežena potrebna koncentracija vode, se začne čas delovanja od 1 ure.
 • V času delovanja zaporne armature odpremo in s tem razkužimo tudi armature.
 • Po končanem razkuževanju je potrebno celoten sistem na vseh odvzemnih mestih izpirati tako dolgo, da dosežemo dovoljene vrednosti, ki so predpisane za uporabo pitne vode:
  • za Klor: 0,3 mg/l,
  • za Vodikov prekis: 0,1 mg/l.
 • Po meritvah napraviti zapisnik o vsebovanih koncentracijah med izvajanjem razkuževanja in po opravljenem izpiranju na vseh odvzemnih mestih.
 • Naprave pripraviti na ponovni zagon.
 • Napraviti zapisnik o vseh opravljenih ukrepih.
 • En teden po opravljenem pregledu je potrebno ustrezno po tabeli B.1 poskrbeti za razkuževanje.
 • Priporočljivo je, da se takšen ukrep izvede tudi izven normalnega predvidenega roka.
 • Dolžnost in plan osebja in pred pričetkom izvedbe ukrepov.
 • Informiranje in dogovor z upravljavcem javne kanalizacije o odvajanju razkuževalnih sredstev po izvedbi dezinfekcije.
 • Pri manjših sistemih je potrebno vgraditi na dovod pitne vode dozirno črpalko pred grelnik za pitno vodo in istočasno opraviti dezinfekcijo na hranilniku za toplo vodo. Zaporne armature je potrebno povezati z varnostnim sistemom na dovodu za hladno vodo. Pred tem je vsekakor potrebno opraviti temeljito čiščenje hranilnika za toplo pitno vodo.
 • Če je na razpolago večje število grelnikov za toplo pitno vodo, moramo vse po vrsti separatno razkužiti.

Razkuževanje

Obvezna določila:

 • Izpiranje po DIN 1988 je »posebno učinkovito« VOB/C DIN 18381, 4.2.2.2..
 • Izpiranje z vodo je »stranskega pomena«.
 • Razkuževanje je »posebno učinkovito«.

Začetek obratovanja:

 • Enkratno uvajanje je »stranskega pomena«,
 • Podlaga za uvajanje, na primer vklopna shema električnih naprav, opis preizkusa izvajalca, pogoji in servisna navodila, izjava o tesnostiin navodilo za upravljanje so stranskega pomena.


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje