Kanalizacija

Izvedba in polaganje odtočnih cevi

Predpisi za montažo odtočnih cevi so določeni po DIN EN 12 056, DIN EN 752 in DIN 1986-100.


Pri ločenih sistemih sta na razpolago dva instalacijska sistema. Pri mešanem sistemu moramo popolnoma ločiti deževnico in odpadno vodo že znotraj zgradbe in jo lahko združimo šele tik pred priključkom v kanalizacijo. 

Odvodno instalacijo lahko izvedemo:

  • V stanovanjih in bivalnih prostorih: prekrito v navpičnih zidnih utorih, lahko tudi v stropnih utorih in v horizontalni liniji.
  • V kleteh in sosednjih prostorih: cevi so lahko nameščene v utorih ali prosto pod strop oziroma zidove z določenim odmikom približno 6 cm zaradi lažje montaže in lažjega dostopa za čiščenje. Za čiščenje se upošteva d plus 1,5 cm vključno 2,5 do 3 cm za keramične ploščice.
  • v nedostopnih mestih v zemlji: znotraj kletnih temeljev oziroma izven zgradbe kot zemeljski vod in priključni kanal do priključka na javno kanalizacijo.

Pritrjevanje navpičnih ali vodoravnih instalacij na stene se izvede s pomočjo cevnih pritrdil oziroma cevnih objemk. Za instalacije pod stropi uporabimo viseča cevna obešala, podložena z elastičnim materialom. Pri instalacijah, ki so izvedene s cevmi iz plastičnih materialov je potrebno posebno pozornost nameniti velikim raztezkom in upoštevati izvedbo montaže kot prikazuje slika 1.

Slika 1 - Pritrjevanje odtočnih cevi iz plastičnih materialov
Slika 1 - Pritrjevanje odtočnih cevi iz plastičnih materialov

Padec talne instalacije

Talne instalacije moramo instalirati z enakomernim padcem, preglednica 1. Normalni padec znaša po pravilu 2 % (2 cm/m) in vse do 5 % (5 cm/m). Pri velikih višinskih razlikah se uporabljajo pravokotne zapore v povezavi z revizijskimi jaškom.

Preglednica 1 - Minimalni padci talnih odtočnih instalacij po DIN EN 12 056 in DIN 1986-100
Preglednica 1 - Minimalni padci talnih odtočnih instalacij po DIN EN 12 056 in DIN 1986-100

Priključne instalacije (PI)

Med priključne instalacije štejemo instalacijo s proti smradno zaporo, in vse instalacije za odvajanje odplak in odpadne vode.

Razlikujemo instalacije s posameznimi priključki (posamezni priključni vod PPV) in z zbirnimi priključki (ZPV), ki omogočajo priključitev več odtočnih instalacij. Za priključne instalacije (z izjemo WC - ja in pisoarja) se lahko uporabljajo materiali, ki so primerni za vročo vodo.

Oskrba z vodo in drenažni sistem
Oskrba z vodo in drenažni sistem

Na zgornjem koncu zbirnih priključnih instalacij in vrstni namestitvi elementov se mora vgraditi čistilni element. Za priključitev priključnih instalacij se vgradi 88o odcep. Hidravlično ugodnejši in najbolj primerni so odcepi z notranjim radiem v nasprotju z notranjim ostrim robom v odcepu.

Pri montaži je potrebno upoštevati:

  • Priključne instalacije padnih vod stranišč, kopalnih kadi in tušev so speljane tako, da je višinska razlika - h  med vodno gladino v smradni zapori in med dnom priključne instalacije, v odcepu padne cevi ≥ imenske vrednosti (DN) - slika 2.
  • Sosednje priključne cevi morajo biti položene tako, da se izognemo splakovanju drugih priključkov.  
  • Pri vgradnji priključnih instalacij moramo vedno upoštevati, da lahko pride do spiranja sosednjih priključkov iz straniščne školjke.- slika 3
  • Načeloma je ugodneje, da straniščno školjko v spodnji etaži postavimo na drugo odtočno mesto.
Slika 2 - Razporeditev odcepov v padnih vodih pri priključkih za straniščno školjko
Slika 2 - Razporeditev odcepov v padnih vodih pri priključkih za straniščno školjko
Slika 3 - Priključek sosednjih priključnih instalacij
Slika 3 - Priključek sosednjih priključnih instalacij

Pri uporabi odcepov z notranjim radiem je lahko padna instalacija bistveno močneje obremenjena, čeprav ima manjše dimenzije. Odcepi z notranjim radiem se kljub veliko manjšemu hidravličnem uporu, ne vgrajujejo v tolikšni meri kot bi se morali. Primer izvedbe priključka odpadne vode na padni vod prikazuje slika 4. 

Preglednica 2 - Odmiki in razširjeni koti
Preglednica 2 - Odmiki in razširjeni koti
Slika 4 - Priključek odpadne vode na padni vod
Slika 4 - Priključek odpadne vode na padni vod


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje