Vodovod

Odpadne vode, kanalizacija in sanitarni elementi

Če ste lastnik nepremičnine, se lahko večkrat čutite prepuščeni na milosti uslužbenca pri svojem vodovodnem sistemu vključno s kanalizacijo.


Ustrezne rešitve za naprave pri odstranjevanju vode
Objekti za odvajanje vode so pomemben del stavbe, in ko delujejo pravilno, jim nihče ne posveča pozornosti, vendar pa, ko nastopijo težave (puščanja, ustvarjanje pretiranega hrupa, slabih vonjav it. d), pogosto nastopijo razna popravila. S pravilno izbiro materialov in z njihovo skrbno namestitvijo se boste v prihodnosti izognili neprijetnim dogodkom.

Odtok odpadne vode z izlivom v reko_1
Odtok odpadne vode z izlivom v reko_1

Odpadne vode
To je niz sistemov, opreme in naprav, katerih cilj je varno in čisto odstranjevanje odplak in deževnice, pa tudi vzpostavitev tesnil ali hidravličnih pasti, da se prepreči nastajanje plinov in neprijetnih vonjav, ki nastajanju pri razkrajanju ostankov odpadnih materialov. Te odplake se odvajajo skozi sanitarno opremo v kanalizacijo.

Kanalizacija za odvajanje odpadne vode v stavbah

Ko cevi tečejo pod stropom pritličja ali kleti stavbe, se ti imenujejo "kanalizacija", če se s tem pokriva celotno omrežje, se ti imenujejo "zbiralci". Za poenotenje meril bomo celotno horizontalno evakuacijsko mrežo označili kot "zbirno mrežo".
Takšne zbiralnike je mogoče zakopati v zemljo, odvisno od razlike v višini med kanalizacijskim omrežjem in najnižjim nadstropjem stavbe.

Kanalizacija s prezračevanjem_1
Kanalizacija s prezračevanjem_1

Upoštevati je treba, da v nobenem primeru ni mogoče namestiti naprave v nasprotni smeri toka ali na vodoravnem položaju z ničelnim naklonom.
Da bi ohranili najmanj 0,7 m/s, da v ceveh ne prihaja do nalaganja trdnih snovi v suspenziji vode, mora znašati minimalna konstantna hitrost za zbirne cevi in 2 % in pri zakopanih zbiralnikih z minimalnim naklonom 1 %, s čimer je zagotovljen samočistilni proces instalacije. Priporočljivo je, da ne presega 4 % naklona.
Pravilna vgradnja zbiralnih cevi mora imeti zadostne pritrdilne oziroma drsne točke, zlasti pri spremembah smeri in v ravnih odsekih, ki so daljši od 15 metrov.

Instalacije zbiralcev -_1
Instalacije zbiralcev -_1

Kanalizacija

To so navpične cevi v notranjosti stavbe in odtekajo v zbirne cevi v kleti ali v najnižji točki objekta, kjer se zbirajo odpadne vode iz posameznih vej. Prav tako lahko zbirajo deževnico iz odtokov žlebov, teras in ravnih streh. Spusti potekajo od najvišje točke z najmanjšim presekom, ki se povečuje proti najnižji točki ali proti iztoku iz zgradbe. V napravah z zlepljenimi spoji med cevmi in oblikovnimi deli je pomembno zagotoviti točke za raztezanje in krčenje. Priporočila strokovnjakov so, da se za vsako nadstropje vgradijo raztezni elementi.

V spodnjem delu odtočne cevi pritrdimo na stene s sponami

Da bi se izognili težavam pri zastoju ali okvarah, mora biti najmanjši premer razpotij 110 mm.

Pri zamašenih talnih kanalizacijskih ceveh, kot so tisti za izpust v kletnih prostorih in prhah, je učinkovita za odmaševanje zastojev tudi običajna plastična cev, še posebej, če zamašek ni blizu čistilne odprtine. Cev namestite na pipo z nastavkom in jo potisnete v odtočno cev. Nato za nekaj trenutkov spustite vodo s polno močjo.
Če sumite, da je zamašek v glavni odtočni cevi, poiščite glavno čistilno odprtino. Ta je po navadi v obliki črke T ali Y, ki je blizu dna vašega doma ali kjer odtok zapusti stavbo. Postavite veliko vedro, če je treba ali posodo pod čistilno odprtino, tla pa prekrijte z veliko papirja in krpe, da vpijejo vodo, ki se razliva po prostoru.

Čistilni kos za kanalizacijo_1
Čistilni kos za kanalizacijo_1

Slika - Z glavnega odtočnega kanala se lahko doseže zamašek v odtočni cevi, ki je v obliki črke T ali Y v bližini tal vašega doma ali kjer odtok zapusti stavbo.

Z uporabo primernega ključa počasi odvijte in izvlecite čep za čiščenje v nasprotni smeri urnega kazalca in poskusite nadzirati pretok vode, ki se bo izlival iz čistilnega dela. Voda naj teče toliko časa, da se na zamašenem mestu sliši prodor vode. Ko ste z odmašitvijo končali, očistite poplavljeno mesto, privijte pokrov na čistilni odprtini, nato še odstranite ostanke.

Če še vedno niste našli blokade, je še eno mesto, kjer lahko najdete čistilni element v cevni instalaciji. Ta je vgrajeni del v obliki črke U, ki je nameščen zemeljskemu delu v horizontalni legi. To lahko najdete z iskanjem dveh vidnih čepov, če glavni tok poteka pod tlemi. Še enkrat postavite papirje in krpe po mestu, preden odprete čistilno odprtino, ki je najbližja zamašenemu predelu.
Če je cev zamašena v hišnem glavnem delu cevnega odvoda in med čistilnim kosom, jo je treba odstraniti. Ampak, če voda začne iztekati skozi odprtino iz čistilnega kosa, ko odvijete pokrov, boste vedeli, da je zamašeni del v neposredni bližini. Kadar pa to ne gre, je najbolje poklicati strokovnjaka za odmaševanje.

Opomba!

Maščobo od cvrtja in drugo olje zbirajte v primernih posodah in odlagajte na odlagališču za zbiranje odpadkov. Drugi ostanki hrane pa sodijo v zbiralnik za biološke odpadke. Splakovanje v odtok je neustrezno, saj se zaradi ostankov hrane v kanalizaciji ustvarjajo idealni pogoji raznim glodavcem, predvsem podgan.

Hišna past-_1
Hišna past-_1

Slika - Čistilni kos v obliki črke »U« je nameščen pod zemljo. To lahko najdete z iskanjem dveh sosednjih čepov za čiščenje. Blokada med dvema čepoma in glavnim čistilnim kosom je mogoče doseči z odstranitvijo čepa, ki je najbližji glavnemu čistilniku.

Sanitarni sistemi

Voda, ki se uporablja v sanitarnem kosu, je treba kanalizirati in voditi skupaj z odpadnimi materiali do javnih zbiralcev. Če v sektorju ni kanalizacijskega kanala, je zgrajena septična jama, ki se odvaja v zbiralnik in je na dvorišču hiše. Mreža cevi, ki prenaša odpadne vode iz sanitarnih delov, predstavlja sistem zbiranja odpadne vode. V urbanih območjih je na pločniku, pred mejo med dvema parcelama, z navpično betonsko cevjo, ki se povezuje s kanalizacijskim zbiralnikom ulice in je zaprta s pokrovom iz betona. Ta je vgrajena za priključitev zbiralnih cevovodov za zbiranje odpadnih voda.

Sanitarni elementi, ki izločajo odpadno vodo_1
Sanitarni elementi, ki izločajo odpadno vodo_1

Sestavni deli za odvajanje odpadnih voda

To so cevi, ki sanitarne naprave povezujejo s tlemi, zbirajo odpadne vode iz kanalov vsake naprave in jih vodijo proti odtočnim kanalom odvajalnega sistema. Odtoki posameznih elementov, pralnic in črpalne opreme (pralni stroji in pomivalni stroji), ki jih je treba opremiti s posameznimi sifoni.

Odvod odpadne vode iz sanitarnih elementov skozi skupni sifon v kanalizacijo-_1
Odvod odpadne vode iz sanitarnih elementov skozi skupni sifon v kanalizacijo-_1

Slika - Odvod odpadne vode iz sanitarnih elementov skozi skupni sifon

Odtočne padne cevi

Odtočne padne cevi zbirajo odplake v stanovanjski hiši, zato je pomembno, da so vedno v dobrem stanju, da zagotovijo pravilno odlaganje in odvod vode. Vodovodni instalaterji namestijo in vzdržujejo cevne instalacije v objektih in popravljajo sisteme domov, v podjetjih in institucijah z uporabo svojih znanj in izkušenj. Poleg podpore in uporabi novih tehnologij, ki jim omogoča, da dobijo veliko število bolj optimalnih rezultatov v krajšem časovnem obdobju, se lahko strankam zagotovijo boljše storitve.

Vgradnja držal za pritrjevanje padnih kanalizacijskih cevi_2
Vgradnja držal za pritrjevanje padnih kanalizacijskih cevi_2

Pri številnih zamašitvah so jim v veliko pomoč inšpekcijske kamere, ki jim omogočajo odkrivanje napak na zelo natančen in učinkovit način. To omogoča strokovnim delavcem, da v najkrajšem možnem času odkrijejo nastale napake in popravijo vse poškodbe, ki jim jih posredujejo kamere.

Spodnji deli vgrajenih cevi je treba vgraditi brez odstopanj ali pomanjkljivosti in z enakomernim presekom po njihovi višini.

Čiščenje kanalizacijskega sistema v zasebni hiši se začne z razjasnitvijo vzroka in premikom blokade. Za odpravo manjše zamašitve v kanalizacijski cevi potrebujete jekleno vrv z vrtilnim ročajem. Jekleno vrv potisnemo skozi odprtino na čistilnem kosu ali sifonu tako daleč, da se ustavi. Da bi odpravili zamašitev, je treba jekleno vrv neprekinjeno vrteti z ročajem in sproti zategovati, drugače se bo vrv prepletala z zankami.

Zbiralne cevi ali kanalizacija

Ko cevi tečejo pod stropom pritličja ali kleti v stavbi, se ti imenujejo "kanalizacija". Če je nasprotno in je to omrežje zakopano, se ti imenujejo "zbiralci". Za poenotenje meril se običajno celotno horizontalno odtočno omrežje imenuje kot "zbirno omrežje". Takšno omrežje je mogoče zakopati ali obesiti, odvisno od razlike v višini med kanalizacijskim omrežjem in najnižjim nadstropjem stavbe.

2-Odvod odpadne vode iz sanitarnih elementov skozi skupni v kanalizacijo 2
2-Odvod odpadne vode iz sanitarnih elementov skozi skupni v kanalizacijo 2

Upoštevati je treba, da v nobenem primeru ni mogoče namestiti naprave v nasprotni smeri odtoka ali na vodoravnem položaju z ničelnim naklonom. Za vzdrževanje najmanjše konstantne hitrosti 0,7 m/s za odtekanje suspendiranih trdnih snovi v vodi v visečih zbiralnih ceveh je treba cevi vgraditi z minimalnim naklonom 1 % in 2 % v zakopanih zbiralnikih, s čimer se zagotovi samočistilni proces instalacije. Priporočljivo je, da ne presega 4% naklona. Pravilna vgradnja zbiralcev mora imeti zadostne točke za raztezanje, zlasti pri spremembah smeri in ravnih odsekih, daljših od 15 metrov.

Sanitarna oprema

Spodnji odvodi morajo biti narejeni s pomočjo posebnih veznih kosov, ki so priključeni na zbiralno cev v skladu s tehničnimi zahtevami materiala. Te povezave ne smejo biti narejene s preprostih priključnih delov, tudi če so ti okrepljeni.

V ravnih odsekih je treba pri vsakem srečanju ali spajanju vodoravno in navpično, pa tudi pri izpeljavi, biti razdeljene po posebnih delih, glede na zadevni material, na tak način, da razdalja med njima ne presega 15 m. V vseh primerih je treba zaradi raztezanja pred ekspanzijsko posodo vgraditi raztezne spojnike. V lepljenih ceveh se raztezajo rokavi ali mešane fuge (vezane z gumijastimi tesnili) za uporabo vsakih 10 m.

Splošni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri vgradnji omrežja kanalizacije

  • Hitro praznjenje in brez zastajanja
  • Preprečitev vstopa v bivalne prostore stavbe slabim vonjavam iz cevi
  • Materiali in cevi, ki se uporabljajo v omrežju za odvajanje, morajo biti vzdržljivi proti močni agresivnosti vode in biti neprepustne za vodo, zrak in pline
  • Omogočeno mora biti širjenje cevi in neodvisno od preostale stavbe
  • Omrežje mora imeti omogočene točke, ki predvidevajo pregled in čiščenje možnih zastojev zaradi zamašitve
  • Zadostno prezračevanje v vseh dolžinah, da se izognete odmrzovanju naprav in vzpenjanju penastih detergentov
  • Odprava odvečne maščobe ali blata, preden se odvede v javno sanitarno omrežje
  • razporeditev črpalnih sistemov, kadar je notranja vodoravna mreža pod nivojem kanalizacije
  • Izogibajte se nevarnosti vračanja vode v stavbo, ko je javna kanalizacijska naprava preobremenjena z namestitvijo proti povratnih ventilov.

Zadnja beseda nasvetov o težavah s kanalizacijo

Nasvet naj velja za tiste, ki s tem delom nimajo izkušenj, strokovnih znanj, da opravljajo popravilo kanalizacije ali zamenjavo. To naj opravljajo samo kvalificirani izvajalci, ki lahko analizirajo, razumejo in izvajajo korektivne ukrepe pri težavah vaše kanalizacije. Biti izvajalec kanalizacije je zahtevno področje v vodovodni industriji.

K.I.

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje