Gradnja


Brunarice že več več kot 50 let - pasivno hibridni dom

Brunarice že več več kot 50 let - pasivno hibridni dom
  Samostalnik hibrid in pridevnik hibridni se nanašata na nekaj, kar je koncentrirano, navzkrižnim ali s človeškimi interesi. Novejše etnološke raziskave, ki so sledile, so pokazale, da je zasnova hibridnosti povezana z negativno konotacijo grške besede. Uporaba inovacijskega potenciala je v kombinaciji znanosti, gospodarstva in kulture. več

Ozemljitev električnih naprav

Ozemljitev električnih naprav
Vremenske razmere v zadnjih letih se iz leta v leto slabšajo. Nepredvidljiva narava in slabi vremenski pogoji so postali del našega vsakdanjika. Pogoste strele in grmenje štejemo kot naraven pojav. Nevarna električna polja nastanejo predvsem ob močnih navpičnih gibanjih zračnih gmot, trenju ter nastajanju padavin in njihovi pretvorbi. več

Skladnost minimalne toplotne zaščite pri toplotnih mostovih

Skladnost minimalne toplotne zaščite pri toplotnih mostovih
  Gradbeni deli s prenosom toplote skozi ovoj stavbe proti zunanjem zraku, zemlji ali prostorov z nižjimi notranjimi temperaturami morajo biti skladni z zahtevami po energetski toplotni zaščiti in varčevanju z energijo kot tudi z minimalno toplotno izolacijo v skladu s priznanimi tehničnimi pravili. več

Tesnost ovoja stavbe in izmenjava zraka

Tesnost ovoja stavbe in izmenjava zraka
Da bi se izognili procesom konvekcije z vročino in zmanjšali izgube energije, zagotovimo v notranjosti prostorov udobje, ki jo pri novogradnji ali posodobitvi obstoječega stavbnega ovoja opravimo po priznanih pravilih tehnike z nepredušno zatesnitvijo. Popolna tesnost zračne plasti mora biti izvedena na topli strani gradbenega dela, vključno na spojnih, priključnih in mestih prebojev gradbenih komponent izvedena popolnoma. več

Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja

Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja
Deli obstoječih zgradb imajo pogosto visoko vsebnost vlage. V povezavi s kemijsko-fizikalnimi  reakcijami lahko z gradbeno škodljivo soljo povzročajo pomembno strukturno škodo, na primer izpirajo vezni material, povzročijo cvetenje na zaključnem sloju fasade, poškodbe na fugah in korozijo na gradbenih materialih, luščenje in odstopanje premazov in oblog. Stabilnost in nosilnost gradbenih sestavnih delov je lahko dolgoročno tveganje. več

Rekonstrukcija stavbe

Rekonstrukcija stavbe
V drugem odstavku 1. člena pravilnika je v zvezi z rekonstrukcijo stavb podana splošna omejitev njegove uporabe. Določeno je, da se upoštevajo, kadar so dane tehnične možnosti za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine. več

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita
V obstoječih in tudi v številnih sodobnih stavbah velikokrat niso izpolnjene vse zahteve protipožarne zaščite, na primer, v starih mestnih jedrih ali na zgodovinsko zavarovane vrstne hiše (razdalje med stavbami, evropski razredi gradbenih materialov, ocena požarne odpornosti gradbenih elementov, pobeg in reševalne poti, dovozne ceste v sili). več

Zvočna zaščita

Zvočna zaščita
Stare stavbe imajo pogosto premalo zraka za zaščito pred hrupom, zlasti za lahke konstrukcije, kot so tramovi in pri lahki oziroma na pol lesenih stavbah. Naraščanje zahtev za udobje uporabnikov (povečana zvočna izolacija pred zunanjim hrupom), se srečujejo z vedno višjo ravnijo hrupa okolja zaradi prometa ali zaradi vedno večjih gospodarskih in komercialnih zahtev. več

Protihrupna ograja je lahko oaza miru

Protihrupna ograja je lahko oaza miru
Vrt lahko s primerno zaščito spremenimo v zavetje miru - pogosto si želite v topli sezoni in ob koncu tedna sprostitve in doživeti na svojem vrtu zaslužen počitek s prijetnim vzdušjem. Vsakdanje poslušanje glasnega brnenja sosedovih motornih kosilnic in tudi glasnega smehljanja, bolje rečeno krohotanja žensk je najmanj kar si želi kdo poslušati. V številnih ljudeh se že dolgo kali želja, da preprosto zastrejo mejo s sosedom z zaščitnim proti hrupnim zidom. večKnjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje