Gradnja


Zgodovina toplotno izolacijskih sistemov

Zgodovina toplotno izolacijskih sistemov
Toplotno izolacijski sistemi so v tem trenutku postali v gradbeništvu nepogrešljivi. Duh časa spodbuja na dodatno opremljanje starih stavb v okviru energetske posodobitve. Poleg tega razvoja, se hkrati za številne stavbe z obstoječimi toplotnimi izolacijami, zahteva vzdrževanje in sanacija s posebnim tehničnim znanjem. več

Raztezni zidni spoji - revija INSTALATER

Raztezni zidni spoji - revija INSTALATER
Razteznim spojem na stavbah je treba zagotoviti, da se gibljejo in jih je treba izvajati v skladu po VOB / C DIN 18345 ATV z možnostjo prostega gibanja. Za to so, toplotno izolacijske plošče ločene s spoji oziroma s fugami, ki so opremljene s profilom za raztezanje. več

Čelni napušč pri toplotni izolaciji med škarniki

Čelni napušč pri toplotni izolaciji med škarniki
Gradbeni položaj čelne povezave je v osnovi enak kot pri kapi. Pri toplotni izolaciji med škarniki mora biti prav tako neprepustna raven pod konstrukcijo. Zaradi močnih deževnih nalivov je tudi tukaj povezava s stisljivim trakom za napušč minimalne dolžine pod 400 mm, glej sliko 580. več

Čelni napušč in strešna kap

Čelni napušč in strešna kap
Se izvajajo v sklopu energetske posodobitve fasade in v okviru strešne toplotne izolacije, zato je treba upoštevati vse gradbeno fizikalne zahteve. Zlasti za ne prepustni prehod zraka iz strehe na zunanjo steno. več

Zidni zaključek s strešnim žlebom

Zidni zaključek s strešnim žlebom
Če bo fasada toplotno izolirana, je treba vse posamezne gradbene komponente, ki bodo povezane po sistemu toplotno izolacijskega sistema, obvezno obnoviti. Debelina toplotne izolacije na zgradbi je odvisna poleg strešnih napuščev, previsov okenskih polic in tudi odmikov žlebov ter padnih cevi. več

Zidni zaključek s pločevino

Zidni zaključek s pločevino
Stranska priključitev strešne površine na steno se običajno izvede z zamikom strehe ali mansarde. Zaporedja del se na splošno delijo na 3 obrtniška zaporedja, v katera so vključeni izvajalci toplotno izolacijskih del, krovci in kleparji. več

Ometi in izolacijski kovinski spoji

Ometi in izolacijski kovinski spoji
Ometi in izolacijski kovinski spoji so izpostavljeni povečanim obremenitvam, kot je na primer brizganje z vodo pri robovih in vdorom vode na fugah pri raznih prehodih. Zato je nujno, da se ta področja zaščitijo z izolacijskim materialom in izvede omet, ki izpolnjuje povečane zahteve. Mednje sodijo na primer curki vode, sneg in voda staljenega snega. več

Mansardno okno in žlebovi

Mansardno okno in žlebovi
V nasprotju s površinami na podnožju zgradbe ne obstaja na strehi nobeno tveganje za nastajanje vlage. Kljub temu pa so zidni priključki nad strešno površino za odvod površinskih voda, speljani nad ravnijo, ki obremenjuje s škropljenjem vode, snegom in ledom, kar je primerljivo položaju na podnožju.  več

Balkoni in terase

Balkoni in terase
  Povezava toplotno izolacijskega sistema z balkonom oziroma s površino terase predstavljajo praktično enak položaj, kot pri povezovanju podnožja zgradbe z njenim okoljem. To je enako kot zaščita pred obstajajočim škropljenjem ali nevarnost za nastajanje vlage v izolacijskih sistemih. Slika 561 prikazuje povezavo podnožja stavbe pri prehodu na balkon ali teraso, ki je izdelana iz pločevine. večKnjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje